Vijf argumenten tegen een internationaal kernwapenverbod weerlegd

/ maart 4, 2016/ Nederlands

Van 22 tot 26 februari 2016 vonden in Genève VN-besprekingen plaats over kernwapens. Dit was de eerste van drie sessies van de zogenaamde “open ended working group” (OEWG) die in 2016 plaatsvindt. VN-lidstaten bespreken tijdens deze sessies concrete nieuwe juridische maatregelen om kernwapens de wereld uit te helpen.

De overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap hoopt via dit proces het mondiale nucleaire ontwapeningsproces nieuw leven in te blazen. 125 landen pleitten het afgelopen jaar vanuit humanitaire bezorgdheden voor het opstarten van onderhandelingen over een internationaal verbod op kernwapens (de zogenaamde ‘Humanitaire Belofte’). België, dat tien tot twintig Amerikaanse kernwapens huisvest, weigert dit pleidooi te steunen. Ons land pleit voor een zogenaamde “building blocks” benadering.

Verschillende argumenten worden hiervoor steevast naar voren geschoven: ‘een nieuw verdrag is niet de juiste volgende stap’, ‘de humanitaire benadering is belnagrijk, maar veiligheid is minstens even belangrijk’, ‘een nieuw verdrag is onverenigbaar met aangegane engagementen binnen de NAVO’, ‘zonder kernwapens is de NAVO minder veilig’ en ‘een nieuw verdrag is zinloos zonder de medewerking van de kernwapenstaten’.

In deze briefing paper gaat Pax Christi Vlaanderen in op deze argumenten.

Share this Post