PETITIE

Petitie : Geen (nieuwe) kernwapens in België!

Op 22 januari 2021 trad het VN Verbodsverdrag op Kernwapens in werking. Sindsdien zijn kernwapens illegaal onder internationaal recht. België tekende het Verbodsverdrag niet. Ons land maakt sinds 1975 wel deel uit van het “Non-Proliferatie Verdrag” dat verbiedt om kernwapens op het grondgebied te stationeren.

Nochtans liggen er sinds 1963 een twintigtal kernwapens (B61) uit de VS op Belgisch grondgebied. Ieder van die kernwapens heeft een vernietigingskracht die waarschijnlijk 10 keer sterker is dan de bom op Hiroshima in 1945. Bovendien bereidt ons land zich voor om tussen 2022-2024 een gemoderniseerde versie van deze kernbommen uit de VS te ontvangen (de B61-12). Ook bestelde het 34 F-35 gevechtsvliegtuigen die in staat zijn de nieuwe bommen te transporteren en in te zetten.

Het wordt tijd dat België de daad bij het woord voegt, zijn verbintenissen nakomt en blijk geeft van verantwoordelijkheidszin door zijn bevolking te beschermen tegen kernwapens en door tegemoet te komen aan de noden in de gezondheidszorg, de sociale ongelijkheid en het klimaat.

Ondergetekenden vragen aan de volksvertegenwoordigers om de wens van een overgrote meerderheid van de bevolking (zie opiniepeilingen) te respecteren, namelijk dat ons land niet langer actief deelneemt aan de wereldwijde nucleaire dreiging. We vragen de toevoeging van een Artikel 2 aan de wet van 11 april 19621 opdat de mogelijkheid kernwapens op Belgisch grondgebied toe te laten expliciet verboden wordt:

Artikel 2: “Artikel 1 laat geenszins het stationeren, de behandeling of het transport van kernwapens toe, noch het gebruik of de installatie van lanceerplaatsen en de stockage van nucleaire munitie.”

Onmogelijk? Helemaal niet! Dit artikel werd reeds voorgesteld door parlementsleden in 1962. Het amendement werd uiteindelijk losgelaten omdat de toenmalige minister van buitenlandse zaken Paul-Henri Spaak verzekerde dat “het niet de intentie is van de regering om [met deze wet] de installatie van nucleaire lanceerplatformen in België toe te staan.” (neem een kijkje naar de achtergrondnota voor meer informatie) Een jaar later kwamen de kernwapens toe in België.

De plaatsing van kernkoppen op ons grondgebied was vanaf het begin illegaal en volledig in strijd met de wil van het Belgische volk.

1 De wet van 11 april 1962 geeft NAVO-troepen de toestemming door het Belgisch grondgebied te trekken of er zich te vestigen.

(met identiteitskaart of itsme®)

Als u de petitie op de website van de Kamer niet kunt ondertekenen, vul dan onderstaand formulier in:

  Ik wil ook op de hoogte gehouden worden van de andere acties van de campagne (verplicht antwoord)
  janee

  ► Opgelet: deze petitie is uitsluitend voorbehouden aan burgers van minimum 16 jaar oud die wonen en gedomicilieerd zijn in België. Belgen die niet in België woonachtig zijn, hebben niet de mogelijkheid om de petitie te tekenen (Art. 4 van de wet van 2 mei 2019 op verzoekschriften gericht aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers) (1)

  (met identiteitskaart of itsme®)

  ► (1) Het doel is om 25.000 handtekeningen te verzamelen om in het parlement gehoord te worden zodat we een wetswijziging kunnen voorstellen. Dit past binnen het kader van de nieuwe wet op verzoekschriften.

  ► Waarom stelt de petitie “Geen (nieuwe) atoombommen in België” de toevoeging van een artikel 2 aan de wet van 11 april 1962 voor ter verwijdering van de kernwapens uit België?

  De uitleg kan je lezen via deze link..

  Je kan ook jouw mening wel al zichtbaar maken door onze affiche op te hangen en door deel te nemen aan de andere acties van de campagne!

  Share this Page