IN BELGIË?

Hoog tijd om kernwapens te verbieden! Ook in België. Dat betekent dat de Amerikaanse B61 kernbommen in Kleine Brogel moeten worden verwijderd en niet vervangen door gemoderniseerde B61-12 kernbommen.

Wij, de ondertekenaars verenigen ons achter de volgende eisen aan parlement en regering:

  1. Verbied bij wet de ontplooiing van nieuwe kernwapens en in het bijzonder de B61-12
  2. Maak werk van de terugtrekking van de kernwapens die momenteel in Kleine Brogel gestationeerd zijn.
  3. Verbied een nucleaire aanvalscapaciteit voor de huidige en toekomstige gevechtsvliegtuigen.
  4. Onderteken en ratificeer het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt (TPNW). (lees de volledige oproep)

Wat heeft België met kernwapens te maken?

Hoewel een grote meerderheid van de Belgische bevolking zich verzet tegen kernwapens, liggen er nog steeds kernbommen op Belgisch grondgebied. Bovendien leidt het Belgische leger haar piloten op om deze massavernietigingswapens te kunnen vervoeren en eventueel in te zetten in geval dit nodig zou zijn. Bovendien aanvaardde de regering, zonder enige democratische inbreng van het parlement, de modernisering van de kernbommen die zich op ons grondgebied bevinden. Dit gaat echter volledig in tegen de verplichtingen die België aanging bij de ondertekening van het Non-Proliferatie Verdrag in 1968. Onder de bepalingen van het NPV zijn de kernwapens die in België liggen, illegaal.

Op de militaire basis van Kleine Brogel liggen een twintigtal atoombommen van het type B61. Deze zouden binnenkort toe zijn aan een “modernisering”. Daarbij worden de kernkoppen overgeplaatst in een nieuw model, de B61-12. Deze gemoderniseerde bommen zullen een verhoogde capaciteit hebben. Bovendien is de modernisering een gevaarlijke onderneming aangezien de kernbommen overgebracht moeten worden naar de VS waarna ze teruggevlogen worden naar België.

 

De kernwapens aanwezig op Belgisch grondgebied zijn van Amerikaanse makelij. Ze worden bewaakt en onderhouden door Amerikaanse en Belgische soldaten op Kleine Brogel. In het geval van een nucleaire aanval zouden de Amerikaanse soldaten die de bommen op de Belgische luchtmachtbasis bewaken – met een bevel om op eventuele indringers te schieten – de bom aan Belgische straaljagers bevestigen en de code activeren. Nadien zijn de Belgische piloten verantwoordelijk voor het droppen van de bommen op de juiste bestemming. Tijdens de jaarlijkse nucleaire oefening “Steadfast Noon” van de NAVO waarbij Belgische piloten hiertoe worden opgeleid.

Na groot maatschappelijk debat en veel tegenkanting, besloot de Belgische regering in 2018 om 34 F-35 straaljagers aan te kopen ter vervanging van de verouderde F-16 vloot. Hoewel de beslissing reeds genomen werd, blijft het een belangrijk punt van discussie, ook binnen de luchtmacht. De F-35 is een bommenwerper met nucleaire capaciteit, dat wil zeggen een vliegtuig voor de aanval en dus niet voor de verdediging.

De F-35’s zijn ontworpen om de vernieuwde B61-12 kernbommen te dragen. De aankoop van deze F-35’s wordt geraamd tussen de 3,8 en 4,4 miljard euro. Deze keuze werd onder meer ingegeven door de VS om de nucleaire capaciteit in België te vrijwaren. Dit gaat echter in tegen de wens en de belangen van de Belgische bevolking en is niet bevorderlijk voor onze veiligheid. Integendeel, de kernwapens op ons grondgebied maakt van België het perfecte doelwit voor een (nucleaire) aanval.

Naast het dure kostenplaatje van de aankoop, zouden de basissen in Kleine Brogel en Florennes gerenoveerd en aangepast moeten worden voor de F-35’s. Deze renovatiewerken worden geschat op een extra 275 miljoen euro.

Het is verkeerd om te beweren dat het onmogelijk is voor België om op bilaterale wijze te overleggen met de VS over de terugtrekking van de kernwapens. Zo zijn er NAVO-lidstaten, Canada en Griekenland, die ons dit reeds voordeden. Daarnaast zijn er ook andere NAVO-bondgenoten, IJsland en Litouwen, die geen kernwapens op hun grondgebied toestaan ook niet tijdens een conflict. Deze voorbeelden tonen ons aan dat het ook voor België mogelijk zou moeten zijn om de kernwapens van het grondgebied te verwijderen.

 

Dit zijn de aanwijzingen

De Belgische regering houdt er een beleid van “noch bevestigen, noch ontkennen” op na wanneer het over de kernwapens gaat. Moest er hier nog twijfel over bestaan, is er hier een lijst feiten en aanwijzingen van hun aanwezigheid:

►In de Verenigde Staten wordt toegang tot wetgevende documenten gegarandeerd. Deze garantie geldt niet alleen voor normale wetgevende documenten maar ook voor documenten die gevoelige informatie kunnen bevatten. Hierdoor is het soms gemakkelijker om toegang te krijgen tot documenten die de aanwezigheid van kernwapens op ons grondgebied bevestigen. Zo is er bijvoorbeeld dit document van de Amerikaanse Senaat dat de overeenkomst tussen België en de VS bevestigt.

►De jaarlijkse nucleaire oefening “Steadfast Noon van de NAVO werd in 2017 nog mee door België georganiseerd. Waarom zou België meedoen aan een militaire oefening die de nucleaire aanvalscapaciteit van de NAVO oefent?

De NAVO heeft onlangs het nucleaire karakter van de ‘Steadfast noon’ oefening erkend, in de mededeling die NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg op vrijdag 16 oktober 2020 bijwoonde bij de’ jaarlijkse nucleaire oefening ‘van de ‘De NAVO vindt dit keer plaats op vliegbasis Volkel

Nog een aanwijzing voor de aanwezigheid van de kernbommen in Kleine Brogel zijn de regelmatige bezoeken van C-17A Globemaster III-transportvliegtuigen. Het behoort tot de 62ste transportwing, gestationeerd op de basis McChord in de staat Washington, aan de Amerikaanse westkust. Dit is een eenheid van de Amerikaanse luchtmacht die gespecialiseerd is in het vervoeren van nucleair materiaal. De C-17’s werden in het verleden regelmatig gesignaleerd in Kleine Brogel en rond andere Europese luchtmachtbases die kernwapens stationeren.

►Sommige militairen gaven toe dat “als er iets speciaal gebeurde in Kleine Brogel, het wel de ‘nuclear strike’ is“. En alsof dat nog niet erg genoeg was, gaf in 2019 een ex-militair per ongeluk toe dat er kernbommen liggen op de basis van Kleine Brogel. Hoe hij dat wist? Omdat hij er zelf mee gewerkt heeft! Het artikel kan je hier lezen.

In 1988 werd de aanwezigheid van de Amerikaanse kernwapens in Kleine Brogel bevestigd door toenmalig Minister van Defensie Guy Coëme (PS). Naar aanleiding van het INF-verdrag van 1987 werden de tactische kernwapens die op de luchtmachtbasis van Florennes gestationeerd lagen, van Belgische bodem teruggetrokken. Ter gelegenheid van deze gebeurtenis gaf Minster Coëme een interview waarin hij bevestigde dat “met uitzondering van Kleine Brogel zijn er geen andere soorten kernwapens in ons land.

In 1995 bevestigde Luitenant-Generaal Guido Vanhecke, de toenmalige chef van de luchtmacht, tijdens een RTBF-interview dat er wel degelijk kernbommen aanwezig waren op de basis van Kleine Brogel. Hoeveel er precies zijn, wou hij niet preciseren ( Le Soir).

In 1997 publiceerde het weekblad Vox een artikel waarin de aanwezigheid van kernkoppen op Kleine Brogel bevestigd werd. In het artikel gaf een soldaat van de luchtmachtbasis toe dat er niet alleen Belgische gevechtsvliegtuigen gestationeerd werden, maar ook Amerikaanse kernwapens (Le Soir).

In 2008 gaf toenmalig Minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) toe dat er een nucleaire capaciteit aanwezig is op de basis van Kleine Brogel.

In 2010 pleitten voormalige premiers Jean-Luc Dehaene (CD&V) en Guy Verhofstadt (Open VLD) samen met voormalige Ministers van Buitenlandse Zaken Louis Michel (MR) en Willy Claes (Sp.a) voor de terugtrekking van de kernbommen uit Kleine Brogel.

De bekende klokkenluiders van Wikileaks publiceerden een reeks documenten en verslagen opgesteld door de Amerikaanse ambassadeur die de aanwezigheid van de Amerikaanse kernbommen op Belgisch grondgebied bevestigen:

  1. https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRUSSELS1248_a.html
  2. https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRUSSELS1580_a.html
  3. https://wikileaks.org/plusd/cables/09BRUSSELS1666_a.html

►Deze oproep tot ontwapening van het grondgebied werd in 2017 ook nog eens herhaald door oud-premier Yves Leterme (CD&V) en voormalig secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes (Sp.a) in een open brief.

►Ook Hans Kristensen verklaarde meerdere malen dat de luchtmachtbasis van Kleine Brogel de thuisbasis is van zo’n 20 Amerikaanse kernwapens op een totaal van 183 verspreid over Europa. Kristensen leidt in Washington het Nuclear Information Project van de Federation of American Scientists (FAS) en geldt als een van dé grote experts wereldwijd.

Zeer recentelijk nog, in de zomer van 2019, lekte een rapport van de Parlementaire Assemblée van de NAVO waarin de aanwezigheid van kernwapens in België bevestigd wordt. Het rapport, gedateerd 16 april 2019, werd uitgedeeld onder parlementairen en gaat over nucleaire afschrikking. Het stelt dat de VS in het kader van de NAVO ongeveer 150 B61 kernbommen in Europa stationeert. Deze zouden ingezet worden aan boord van vliegtuigen met een dubbele capaciteit (conventionele en nucleaire capaciteit), zowel Amerikaanse als geallieerde. De bommen zijn opgeslagen op zes Europese bases: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Inçirlik in Turkije. Dit is de eerste keer dat de aanwezigheid van kernwapens in België zwart op wit bevestigd wordt. De bewuste passage werd echter verwijderd uit de finale versie. Lees het rapport hier.

Meer informatie :

Share this Page