OPROEP.

Oproep #Nonukes.be : geen (nieuwe) kernwapens in België.

Hoog tijd om kernwapens te verbieden! Ook in België. Dat betekent dat de Amerikaanse B61 kernbommen in Kleine Brogel moeten worden verwijderd en niet vervangen door gemoderniseerde B61-12 kernbommen.

De wereldwijde ecologische, sociale en economische uitdagingen zijn groot. Een nieuwe kernwapenwedloop met een buitensporig hoge kostprijs verergert de problemen alleen maar. Een nucleair opbod verhoogt de kans op het gebruik van kernwapens. De dreiging van een kernoorlog is nu groter dan tijdens de Koude Oorlog.

Lange tijd was nucleaire afschrikking en de daarmee gepaard gaande absurde idee van ‘gegarandeerde wederzijde vernietiging’ de dominante doctrine die een permanente bedreiging vormde voor het voortbestaan van het leven op aarde. Nucleaire afschrikking leek te impliceren dat kernwapens niet zullen worden ingezet. Maar vandaag is de inzet van kernwapens steeds meer mogelijk en acceptabel geworden. De nieuwe militaire doctrines verlagen de drempel voor gebruik van kernwapens, ook bij niet-nucleaire aanvallen. Daartoe worden nieuwe ‘mini’-kernbommen ontwikkeld. Zo worden ook ‘onze’ kernbommen, de B61’s, gemoderniseerd. Deze B61-12 kernbommen zijn bestemd voor de toekomstige nieuwe Belgische gevechtsvliegtuigen, de F35’s.

Het aantal landen met kernwapens is toegenomen, de meeste verdragen die kernwapens beperken zijn opgezegd of lopen binnenkort af. Deze situatie is ongekend ernstig. De kans op gebruik van kernwapens door terroristen verhoogt nog verder het gevaar, in het bijzonder in de ‘gastlanden’ van kernwapens zoals België.

Geen enkel land of internationale organisatie heeft de medische, menselijke of logistieke middelen om adequaat te reageren op de gevolgen van een nucleaire explosie, bewust of accidenteel, gezien de enorme explosiekracht.

Een ‘mini’-kernbom zoals de B61-12 is tot 3 keer het equivalent van de kernbom die Hiroshima vernietigde. En een enkele Amerikaanse of Russische kernraket kan een explosiekracht tot meer dan 300 keer het equivalent van de bom op Hiroshima vertegenwoordigen!

Chemische en biologische wapens zijn verboden, het wordt tijd om hetzelfde te doen met kernwapens. Massavernietigingswapens kunnen geen onderscheid maken tussen burgers en militairen, en zijn daarom in strijd met het internationaal recht.

Ons land kan en moet zoals in de jaren ’80 tijdens de rakettencrisis in Europa, door de mobilisatie van burgers en politici, de hervatting van onderhandelingen aanmoedigen en actief weigeren om mee te doen aan de escalatiepolitiek.

Als de sociale, ecologische en economische uitdagingen niet opgelost worden, kunnen zij de aanleiding vormen voor gewapende conflicten met wereldwijde omvang. Het wordt tijd dat we de kernwapens elimineren voor zij ons vernietigen. Het is geen 5 voor 12, maar 2 voor 12!

Wij, de ondertekenaars verenigen ons achter de volgende eisen aan parlement en regering:

  1. Verbied bij wet de ontplooiing van nieuwe kernwapens en in het bijzonder de B61-12
  2. Maak werk van de terugtrekking van de kernwapens die momenteel in Kleine Brogel gestationeerd zijn.
  3. Verbied een nucleaire aanvalscapaciteit voor de huidige en toekomstige gevechtsvliegtuigen.
  4. Onderteken en ratificeer het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt (TPNW).

Eerste Ondertekenaars:

Associaties, Organisaties

11.11.11, ABVV, ACV, Activisme_be, Agir Pour La Paix, Amnesty International (Bel.), Artsen Voor Vrede, Association culturelle Joseph Jacquemotte, Attent, Belgishche Coalitie ‘stop uranium wapens’, Beweging.net, CADTM, CEPAG, CETRI, CSC, Christenen voor Socialisme, CNAPD, Climaxi, Comité belge de soutien au peuple Sahraoui, Comité de Surveillance de l’OTAN, CRISPAL Afrique, De Loodsen, EDDEP asbl, Etopia, FairFin, Femmes pour la Paix, FGTB, FGTB Wallone, Forum Nord-Sud, Greenpeace Belgium, GRIP, Intal, Inter-Environnement Bruxelles, ITUC-SCI, Jeunes CSC, Kairos, Käthe Kollwitz Vredesloop, Kif-Kif vzw, Kinderrechtenhuis vzw, Les Amis de la Terre, Leuvens Vredesbeweging, Links Ecologisch Forum, Masereelfonds, Médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, MOC, Mouvement Chrétien pour la Paix, Mouvement des jeunes Socialistes, mpOC, Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede, Oxfam solidatité/solidariteit, Palestina Solidariteit, Pax Christi International, Pax Christi Vlaanderen, Pax Christi Ghent, Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés, Platform Solidariteit vzw, Pour écrire la liberté, Quinoa asbl, SCI Projets Internationaux, Tat wala, Territoires de la mémoire, Université de la Paix, VOS Vlaamse Vredesvereniging, VRAK, Vrede vzw, Vredesactie, Vrouwen in het Zwart, Wereld Missie Hulp, Women’s International League for Peace and Freedom.

Share this Page