WELKE RISICO’S?

Lange tijd was nucleaire afschrikking en de daarmee gepaard gaande absurde idee van ‘gegarandeerde wederzijde vernietiging’ de dominante doctrine die een permanente bedreiging vormde voor het voortbestaan van het leven op aarde. Nucleaire afschrikking leek te impliceren dat kernwapens niet zullen worden ingezet. Maar vandaag is de inzet van kernwapens steeds meer mogelijk en acceptabel geworden. De nieuwe militaire doctrines verlagen de drempel voor gebruik van kernwapens, ook bij niet-nucleaire aanvallen. Daartoe worden nieuwe ‘mini’-kernbommen ontwikkeld. Zo worden ook ‘onze’ kernbommen, de B61’s, gemoderniseerd. Deze B61-12 kernbommen zijn bestemd voor de toekomstige nieuwe Belgische gevechtsvliegtuigen, de F35’s.

Het aantal landen met kernwapens is toegenomen, de meeste verdragen die kernwapens beperken zijn opgezegd of lopen binnenkort af. Deze situatie is ongekend ernstig. De kans op gebruik van kernwapens door terroristen verhoogt nog verder het gevaar, in het bijzonder in de ‘gastlanden’ van kernwapens zoals België. (lees de volledige oproep)

Meer informatie :

Share this Page