WELKE KOSTEN? WELKE KEUZES?

De wereldwijde ecologische, sociale en economische uitdagingen zijn groot. Een nieuwe kernwapenwedloop met een buitensporig hoge kostprijs verergert de problemen alleen maar. Een nucleair opbod verhoogt de kans op het gebruik van kernwapens. De dreiging van een kernoorlog is nu groter dan tijdens de Koude Oorlog.

Als de sociale, ecologische en economische uitdagingen niet opgelost worden, kunnen zij de aanleiding vormen voor gewapende conflicten met wereldwijde omvang. Het wordt tijd dat we de kernwapens elimineren voor zij ons vernietigen. Het is geen 5 voor 12, maar 2 voor 12!  (lees de volledige oproep)

Wat is de kost van kernwapens?

Kernwapens baden in een sfeer van geheimzinnigheid, waardoor exacte cijfers over hun kostprijs moeilijk te berekenen zijn. Desalniettemin bestaan er verschillende publieke schattingen.


Global Zero schatte dat de negen kernwapenmachten in 2011 104,9 miljard dollar per jaar uitgaven aan hun kernwapenprogramma’s. Dit bedrag kwam overeen met negen procent van de totale militaire uitgaven van de kernwapenstaten. Geschat wordt dat de kernwapenstaten aan dit tempo meer dan 1000 miljard dollar zullen uitgegeven hebben aan de modernisering van hun kernwapenarsenalen op 10 jaar tijd!

De kost van het Amerikaanse kernwapenprogramma in de periode tussen 1940 en 1996 wordt door experts op minstens 5.800 miljard dollar geschat.


De stationering van Amerikaanse kernwapens in België, Nederland, Duitsland, Italië en Turkije kostte meer dan 80 miljoen dollar in de periode 2000-2014. Daarbovenop zou op korte termijn nog eens 154 miljoen dollar geïnvesteerd worden in de vijf bases waar deze kernwapens liggen.

Meer informatie :

Share this Page