WELKE GEVOLGEN?

Geen enkel land of internationale organisatie heeft de medische, menselijke of logistieke middelen om adequaat te reageren op de gevolgen van een nucleaire explosie, bewust of accidenteel, gezien de enorme explosiekracht. (lees de volledige oproep)

#laatdebomvallen

Hier is de NUKEMAP *, druk op de knop “DETONATE” en meet de schade!
Het kan enkele seconden duren voordat de nukemap wordt weergegeven, bedankt voor uw geduld

Aarzel niet om de opties “aantal slachtoffers” (casualties) en “radioactieve fall-out” te afvinken, boven de knop “DETONATE” (3. Basic options). De gekozen kracht is die van een Russische (of Amerikaanse) raket.

klik hier om de nukemap op volledig scherm te bekijken

De NUKEMAP is een creatie van Alex Wellerstein, die persoonlijk de integratie in deze site heeft toegestaan, nogmaals bedankt!

#laatdebomvallen

Wat zijn de gevolgen van een kernwapenexplosie?

De humanitaire impact van kernwapens

De humanitaire gevolgen van de inzet van kernwapens zijn catastrofaal. Alle levende materie nabij het epicentrum van de ontploffing wordt verpulverd, en alle mensen binnen een straal van 3 km raken zwaar verbrand. De enorme vuurbal die door de ontploffing ontstaat, wordt onmiddellijk gevolgd door supersonische luchtdrukgolven, waarbij mensen door de lucht geslingerd worden, verminkt worden of sterven door instortende gebouwen en rondvliegend puin. Brandstoftanks en explosieve vloeistoffen ontbranden hierdoor ook, en veroorzaken zo een enorme vuurstorm die verder aangewakkerd wordt door de luchtverplaatsing. De straling tast de individuele zenuwstelsels en het lichamelijk vermogen aan om nieuwe bloedcellen aan te maken, en leidt tot een aanzienlijk verhoogd risico op kankers en genetische afwijkingen. Radioactieve fallout is bovendien sterk beïnvloedbaar door de windrichting, en zou dus niet enkel beperkt zijn tot de omgeving van de ontploffing.

Een “beperkte” nucleaire oorlog waarbij 0,5 procent van het wereldwijde nucleaire arsenaal gebruikt wordt, zou bovendien het klimaat ernstig verstoren. Mondiale temperaturen zullen dalen met 1,3 °C, de ozonlaag zal ernstig worden aangetast, en de landbouwproductie zal ernstig verstoord raken. Studies die gebruikmaken van de nieuwste klimaatmodellen en technologie tonen hoe meer dan 1 miljard mensen met de hongerdood bedreigd zouden worden.1 ‘There have been no studies challenging these findings (…) What is clear, however, is that this is not a worst-case scenario. In fact, there are many conservative assumptions built into it’, benadrukt het Internationale Rode Kruis.

Internationale humanitaire organisaties voorzien enorme moeilijkheden om humanitaire hulpverlening op gang te brengen in geval van een nucleaire ontploffing. ‘There is presently no effective capacity at the international level to deliver appropriate humanitarian assistance to survivors if nuclear weapons were ever to be used’, stelde het Internationale Rode Kruis in februari 2013.2 Een soortgelijk geluid is te horen in een studie van de Verenigde Naties uit 2014.3 Een nucleaire aanval waar ook ter wereld zou de gezondheidsinfrastructuur overweldigen, waardoor een effectieve humanitaire reactie onmogelijk wordt. Kernwapens zouden de sociale infrastructuur die nodig is voor de wederopbouw na een conflict vernietigen. Communicatie en transportsystemen, ziekenhuizen en apotheken zouden allemaal in puin liggen in een zone waar de volledige vernietiging zich mijlenver uitstrekt. Degenen die zouden proberen de zieken of gewonden te helpen, zouden worden blootgesteld aan hoge niveaus van radioactiviteit, waardoor ze hun eigen leven riskeren.

Geen enkel land ter wereld is voorbereid om een effectief antwoord te bieden op de humanitaire gevolgen van een ontploffing, wat de absolute noodzaak van de afschaffing van kernwapens onderstreept.

1 Helfand, I. (2012): ‘Nuclear Famine: A Billion People at Risk’.

2 International Committee of the Red Cross (2013): ‘Humanitarian assistance in response to the use of nuclear weapons’, p. 2.

3 United Nations Institute for Disarmament Research (2014): ‘An Illusion of Safety. Challenges of Nuclear Weapon Detonations for United Nations Humanitarian Coordination and Response’.

Meer informatie :

Share this Page