WELKE GEVOLGEN?

Geen enkel land of internationale organisatie heeft de medische, menselijke of logistieke middelen om adequaat te reageren op de gevolgen van een nucleaire explosie, bewust of accidenteel, gezien de enorme explosiekracht. (lees de volledige oproep)

#laatdebomvallen, hier…

Wat zijn de gevolgen van een kernwapenexplosie?

De humanitaire gevolgen van de inzet van kernwapens zijn catastrofaal . Alle levende materie nabij het epicentrum van de ontploffing zou verpulverd worden, en tienduizenden personen binnen een straal van 3 km zouden zwaar verbrand raken. De enorme vuurbal die door de ontploffing ontstaat zou onmiddellijk gevolgd worden door supersonische luchtdrukgolven, waarbij mensen door de lucht geslingerd worden of sterven door ineenstortende gebouwen en rondvliegend puin.
Brandstoftanks en explosieve vloeistoffen zouden hierdoor ook ontploffen, en zo een enorme vuurstorm veroorzaken die verder aangewakkerd wordt door de luchtverplaatsing. De straling zou individuele zenuwstelsels aantasten en het lichamelijk vermogen aantasten om nieuwe bloedcellen aan te maken, en leiden tot een verhoogd risico op kankers en genetische afwijkingen. Radioactieve fallout is bovendien sterk beïnvloedbaar door de windrichting, en zou dus niet enkel beperkt zijn tot de omgeving van de ontploffing.
Een “beperkte” nucleaire oorlog waarbij 0,5 procent van het wereldwijde nucleaire arsenaal gebruikt wordt, zou bovendien het klimaat ernstig verstoren . Mondiale temperaturen zullen dalen met 1.3 °C, de ozonlaag zal ernstig worden aangetast, en de landbouwproductie zal ernstig verstoord raken . Studies die gebruikmaken van de nieuwste klimaatmodellen en technologie tonen hoe meer dan 1 miljard mensen met de hongerdood bedreigd zouden worden . ‘There have been no studies challenging these findings (…) What is clear, however, is that this is not a worst-case scenario. In fact, there are many conservative assumptions built into it’, benadrukt het Internationale Rode Kruis.
Internationale humanitaire organisaties benadrukken verder de enorme moeilijkheden om humanitaire hulpverlening op gang te brengen in geval van een nucleaire ontploffing. ‘There is presently no effective capacity at the international level to deliver appropriate humanitarian assistance to survivors if nuclear weapons were ever to be used’, stelde het Internationale Rode Kruis in februari 2013 . Een soortgelijk geluid is te horen in een studie van de Verenigde Naties uit 2014 .

Meer informatie :

Share this Page