Internationaal onderzoek: ruime meerderheid Europeanen wil Amerikaanse kernwapens weg

/ juli 6, 2018/ Nederlands

Nieuw internationaal onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), toont aan dat een ruime meerderheid van de Belgische, Nederlandse, Duitse en Italiaanse bevolking een radicaal ander kernwapenbeleid verwacht van hun regeringen. [français ci-dessous]

Aan de vooravond van de eerste verjaardag van het VN-kernwapenverbod (7 juli) en de NAVO-top in Brussel (11-12 juli) organiseerde Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2017 ICAN een representatieve publieksbevraging in België, Nederland, Duitsland en Italië.

Respondenten werden een aantal vragen voorgelegd, waaronder: vindt u dat Amerikaanse kernwapens verwijderd moeten worden van uw grondgebied? Vindt u dat uw regering het VN-kernwapenverbod moet ondertekenen? En vindt u het goed dat financiële instellingen actief in uw land investeren in de kernwapenindustrie?

Uit de bevraging blijkt duidelijk dat de Belgische bevolking een ander kernwapenbeleid wenst:

  • 57 % van de Belgische burgers wil de Amerikaanse kernwapens weg uit Kleine Brogel, tegenover 21 % die wil dat ze blijven.
  •  66 % wil dat de Belgische regering het nieuwe VN-kernwapenverbod ondertekent, tegenover 14 % die dit niet wenst.
  •  68 % vindt het niet kunnen dat Belgische banken investeren in de kernwapenindustrie, tegenover 14 % die dit geen probleem vindt.

Regering vs bevolking

De federale regering weigert echter tot vandaag het VN-verbodsverdrag te ondertekenen en België kernwapenvrij te maken. Ze stelt dat dit verdrag onverenigbaar is met NAVO-lidmaatschap, hoewel recent onderzoek van Harvard University aantoont dat ook NAVO-lidstaten het verbodsverdrag kunnen ondertekenen zonder de Alliantie te hoeven verlaten.

In april 2015 namen zowel het federaal als Vlaams parlement bovendien een resolutie aan die de regering verzocht de Amerikaanse kernwapens weg te halen uit Kleine Brogel. Die resolutie blijft tot vandaag dode letter, evenals de uitvoering van het Belgische regeerakkoord van 2014. De uitkomst van deze peiling herinnert de Belgische regering nog eens aan haar eigen belofte om zich te engageren voor “een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik”, zo stelt Pieter Teirlinck (Vrede vzw).

Militaire en diplomatieke experts zijn het er ook over eens dat de Amerikaanse kernwapens in Europa geen enkel militair nut hebben, terwijl ze handenvol geld kosten en het risico verhogen op nucleaire incidenten, blunders of terroristische incidenten.

‘Deze peiling wijst opnieuw op de enorme kloof tussen wat de Belgische burger wil en wat de Belgische regering doet. Het is hoog tijd voor een radicale ommezwaai in het Belgische kernwapenbeleid. Kernwapens zijn massavernietigingswapens. Stuur ze terug naar afzender en onderteken het VN-kernwapenverbod’, besluit Willem Staes (Pax Christi Vlaanderen) namens de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, de Belgische tak van ICAN.

Het nieuwe rapport vind je hier

Share this Post