KBC trekt zich terug uit kernwapens!

/ juni 8, 2018/ Nederlands

Op vrijdag 8 juni 2018 kondigde KBC aan dat het niet langer zal investeren in bedrijven die betrokken zijn in de mondiale kernwapenindustrie. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens reageert verheugd op deze beslissing. ‘KBC toont de weg aan andere Belgische banken: investeringen in massavernietigingswapens zijn volledig achterhaald’, aldus de Coalitie.

KBC beschouwt kernwapens voortaan als “controversiële wapens”, waardoor bedrijven die betrokken zijn bij de productie of ontwikkeling van kernwapens uitgesloten worden van alle activiteiten van KBC.

KBC verwijst hierbij expliciet naar het nieuwe VN-kernwapenverbod, dat in juli 2017 door 122 VN-lidstaten werd aangenomen. De bank volgt daarmee een wereldwijde trend. Begin 2017 trokken pensioenfondsen in Nederland en Noorwegen zich terug uit de kernwapenindustrie, en in mei 2018 kondigde Deutsche Bank aan niet langer te investeren in kernwapens.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens voert al jaren campagne tegen investeringen in de kernwapenindustrie. Uit het jaarlijkse Don’t Bank on the Bomb rapport (maart 2018) bleek dat KBC een lening van 45 miljoen euro gaf aan Serco, een Brits bedrijf dat betrokken is in het onderhoud en productie van Britse kernwapens.

Dit is het VN-kernwapenverbod in actie. In nauwelijks 11 maanden tijd bereikte het verbodsverdrag al meer concrete resultaten dan decennia van ingedommelde Belgische kernwapendiplomatie. Nu is het aan andere Belgische banken en de Belgische regering om een even duidelijk standpunt over kernwapens in te nemen als KBC’, besluiten Willem Staes van Pax Christi en Pieter Teirlinck Vrede vzw.

Share this Post