Oproep: 24 april 2016 nationale betoging tegen aankoop nieuwe gevechtsvliegtuigen

/ maart 2, 2016/ Nederlands

Het “Platform Geen Gevechtsvliegtuigen” blijft verder mobiliseren tegen de geplande miljardenaankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen en nodigt u uit om uw protest daartegen duidelijk te maken op 24 april. Het “Platform Geen Gevechtsvliegtuigen” nodigt alle Belgische burgers uit om die dag om 14u te komen betogen in Brussel (Centraal Station) tegen deze onverantwoorde geplande uitgave.

Belgen willen geen nieuwe gevechtsvliegtuigen

Er bestaat geen maatschappelijk draagvlak om miljarden te investeren in nieuwe gevechtsvliegtuigen. Volgens een enquête van de UA is slechts 25% van de Belgen daarvoor gewonnen. Dat is een duidelijke boodschap aan de nieuwe regering. De vredesbeweging vraagt aan jou om ook je stem te laten horen.

Schatkist heeft geen miljarden euro op overschot

De aankoop van de nieuwe ‘jet fighters’ kan gemakkelijk tot 6 miljard euro oplopen, een bedrag dat niet ter beschikking is. De jarenlange economische en financiële crisis noopt ieder van ons om zuinig om te springen met de voorhanden zijnde middelen, ook de overheid. Prioriteit voor de nieuwe regering is werk maken van een duurzaam beleid op vlak van economie, klimaat en milieu, gezondheidszorg en sociale zekerheid.

Militaire missies brengen geen vrede en stabiliteit

De militaire interventies in verschillende delen van de wereld hebben niet gezorgd voor meer vrede en stabiliteit. Integendeel. De situatie in bijv. Afghanistan en Libië is uiterst zorgwekkend. Er is dringend nood aan een andere kijk op conflicthantering en vredeshandhaving, want de gekende militaire recepten werken niet. Gevechtsvliegtuigen zijn de slechtst mogelijke investering als we echt een bijdrage willen leveren tot vrede en stabiliteit.

Publiek en democratisch debat

De aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen vereist een open debat over zowel de rol en toekomst van het Belgisch leger als over welke investeringen prioritair zijn om te kunnen bijdragen aan een duurzame vrede in een veilige wereld. Deze vraag naar een publiek debat wordt ondersteund door het advies van het Vlaams Vredesinstituut dat op 16 juni ll werd gepubliceerd.

Teken de petitie!

Vergeet niet om de petitie te tekenen op: http://www.geengevechtsvliegtuigen.be/

Share this Post