ICAN krijgt Nobelprijs voor de Vrede!

/ oktober 6, 2017/ Nederlands

De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) en zo ook een beetje naar De Belgische Coalitie tegen Kernwapens waarvan de kernleden partner zijn van dit internationale netwerk.

De Belgische leden van ICAN zijn: Agir pour la Paix, Association Medicale Pour la Prevention de la Guerre Nucleaire, CNAPD, Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw en Artsen voor vrede.

Het Noorse Nobel Comité heeft deze keer een absolute terechte keuze heeft gemaakt. Dat was niet altijd het geval met meer controversiële toekenningen van de prijs zoals voor de voormalige VS-president Obama en de EU.

Met de prijs spreekt het Comité heel duidelijk en expliciet zijn steun uit voor het internationale Verdrag dat kernwapens verbiedt, dat enkele maanden geleden is goedgekeurd door een meerderheid van landen in de wereld. Het Noorse Nobel Comité maakt een expliciete verwijzing naar het belang van het verbod van kernwapens: “Kernwapens zijn zelfs nog destructiever (dan andere reeds verboden wapens, nvdr), maar zijn nog niet het voorwerp geworden van een gelijkaardig internationaal legaal verbod”. ICAN kan deze wettelijke leemte helpen invullen, aldus het Comité.

ICAN en de lokale afdelingen en netwerken van de vredesbeweging hebben hard gewerkt om de idee dat een nucleaire oorlog een ‘onaanvaardbare humanitaire catastrofe’ zal teweeg brengen ingang te laten vinden. Landen, zoals België, die weigeren het Verdrag te ondertekenen krijgen nu een duidelijk signaal dat ze verkeerd bezig zijn. Dit zal ook ons land hopelijk tot inzicht brengen dat het Verdrag voor een verbod op kernwapens een noodzakelijk instrument is om deze gruwelijke massavernietigingswapens de wereld uit te helpen.

De druk op de Belgische regering om kernwapens te verbieden en bijgevolg ook de kernbommen in Kleine Brogel naar afzender te sturen neemt toe.

(photocredit Thomas Fisher, https://www.flickr.com/photos/thomasfisherlibrary/12308739253 )

Share this Post