Verklaring: Nobelprijs voor de Vrede

/ oktober 7, 2017/ Nederlands

Belgische Coalitie tegen Kernwapens verheugd met Nobelprijs voor de Vrede

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens is verheugd over de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN). De Belgische Coalitie is het Belgische luik van ICAN en nam de afgelopen jaren een actieve rol op in de strijd voor een internationaal kernwapenverdrag.

Onder impuls van ICAN namen 122 landen op 7 juli 2017 een historisch nieuw verdrag aan dat kernwapens verbiedt. Dit verdrag is geen nucleaire revolutie, maar een logische volgende stap richting kernwapenvrije wereld. Het verhoogt de politieke druk op kernwapenstaten, beperkt de mondiale bewegingsvrijheid van nucleaire arsenalen en bemoeilijkt de private financiering van kernwapens. De toekenning van de Nobelprijs geeft de wereldwijde beweging voor nucleaire ontwapening nog meer de wind in de zeilen.

België boycotte echter de verbodsonderhandelingen en weigert het verdrag te ondertekenen. De federale regering recycleert in plaats daarvan oude voorstellen die al meer dan 20 jaar op tafel liggen maar niet worden uitgevoerd. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede bevestigt opnieuw dat zo’n “gerecycleerde benadering” onvoldoende is om tot een kernwapenvrije wereld te komen.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de federale regering opnieuw op om eindelijk concrete actie te ondernemen richting kernwapenvrije wereld. De keuze van het Nobelprijscomité zet de keuze voor ons land immers op scherp.

Blijft België weigeren het internationaal recht te negeren, illegale kernwapens op Kleine Brogel te stationeren en nieuwe gevechtsvliegtuigen uitrusten met een nucleaire capaciteit? Of eert België de erfenis van Alfred Nobel en zet het resolute stappen richting een kernwapenvrij België en mondiale nucleaire ontwapening?

Zie ook een uitgebreide analyse van het verbodsverdrag.

Share this Post