Standpunt Belgische Coalitie tegen kernwapens rond joint comprehensive programme of action

/ oktober 27, 2017/ Nederlands

Op 14 oktober maakte Amerikaans president Donald Trump bekend dat hij weigert om de nucleaire deal met Iran (het Joint Comprehensive Plan of Action) verder te certificeren.

Met de Belgische Coalitie tegen Kernwapens willen wij deze beslissing ten sterkste veroordelen.

Het Joint Comprehensive Plan of Action is een voorbeeld van hoe goed diplomatie kan werken. Het is een voorbeeld van de kracht van mulitilaterale verdragen tussen landen die kernwapens bezitten en landen die er geen bezitten.

Het JCPOA, net zoals het VN-kernwapens verbod, wijst op de urgentie om kernwapens voorgoed te verbannen en het potentieel gevaar dat kernwapens met zich meebrengen. De poging van president Trump om de deal te onderbreken, ondanks dat het IAEA Iran altijd certifieerde vanwege hun opvolging van de voorwaarden van het verdrag, toont de enorme nucleaire dreiging die de wereld nu ervaart en de urgentie om kernwapens te verbannen.

Het VN-kernwapens verbod plaveit het pad naar het elimineren van deze nucleaire dreiging. Het wordt ondersteunt door meer dan twee derde van alle Verenigde Naties leden. Het verdrag is een antwoord op de bekommernis van de internationale gemeenschap dat het gebruik van kernwapens zou zorgen voor catastrofale, wereldwijde en langdurige conflicten en gevolgen voor het leven op aarde.

Het verdrag versterkt de nucleaire non-proliferatie door het opleggen van een expliciete norm, gebaseerd op het humanitair recht, dat nucleaire wapens een niet legitiem middel zijn om veiligheid na te streven, wie ze ook bezit. Het erkent dat er geen “goede” noch “slechte” nucleaire wapens zijn, zoals Ban Ki-Moon zegt: “Er zijn geen goede handen voor het bezit van immorele nucleaire wapens”. Trump’s verwerping van het JCPOA maakt verdere vorderingen om de nucleaire dreiging te verminderen moeilijker en zorgt net voor een grotere onveiligheid in deze wereld.

De dreiging van een nucleair conflict loert weer om de hoek. Als er ooit een moment is dat alle staten hun ondubbelzinnige mening tegen kernwapens moeten bekend maken, dan is dit nu meer dan ooit het moment. Alle staten moeten ook het VN-kernwapen verbod tekenen en ratificeren. Het is een verantwoordelijke daad die bijdraagt tot nucleaire ontwapening en nucleaire non-proliferatie.

Today, US President Donald Trump announced his intention to withhold certification of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

As the 2017 Nobel Peace Laureate, the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons strongly criticises this decision.

The JCPOA is a demonstration of how well diplomacy can work. It is an example of the power of multilateral approaches to nuclear weapons that, by necessity involve a range of actors, including those who do not have nuclear weapons.

The JCPOA, like the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, reflects the urgent global imperative to eliminate nuclear weapons and the grave threat they pose. President Trump’s attempt to disrupt the Iran deal, despite the fact that the IAEA has repeatedly certified that Iran is complying with its terms, is a jarring reminder of the immense nuclear danger now facing the world and the urgent need to eliminate these weapons.

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons offers a pathway towards eliminating this existential threat to humanity.  It is supported by more than two-thirds of all UN Member States. The treaty is a response to the ever-deepening concern of the international community that any use of nuclear weapons would inflict catastrophic, widespread and long-lasting harm on people and our living planet.

The treaty strengthens nuclear nonproliferation by establishing an explicit norm, based on international humanitarian law, that nuclear weapons are anillegitimate means for seeking security, regardless of who possesses them. It recognizes that there are no ‘good’ and ‘bad’ nuclear weapons; in the words of Ban Ki-moon there are no right hands for the wrong weapons. President Trump’s rejection of the JCPOA is an incitement to proliferation, makes achieving further agreements to rein in the nuclear threat more difficult,and increases global risk.

This is a time of great global tension, when fiery rhetoric could all too easily lead us, inexorably, to unspeakable horror. The spectre of nuclear conflict looms large once more. If ever there were a moment for nations to declare their unequivocal opposition to nuclear weapons, that moment is now. All states should sign and ratify the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, a responsible action that supports nuclear disarmament and strengthens nuclear non proliferation.

Franstalig standpunt zal in de loop van de dagen worden gepubliceerd.

Share this Post