Hoever staan we nu eigenlijk met de internationale onderhandelingen voor een kernwapenverbod?

/ maart 18, 2017/ Nederlands

Op 27 maart gingen de internationale onderhandelingen voor een kernwapenverbod van start. 132 landen zaten aan de onderhandelingstafel om een wereldwijd verbod op kernwapens te bekomen. Wat is nu de stand van zaken na de eerste onderhandelingsweek?

Eerste week van de onderhandelingen

De eerste week van de onderhandelingen kunnen we voorzichtig een succes noemen. 132 landen namen deel aan het eerste deel van de onderhandelingen die van start gingen op 27 maart in New York. 123 landen stemden op 27 oktober 2016 voor het openen van de onderhandelingen in de Verenigde Naties. Op 23 december van hetzelfde jaar gaf de Algemene Vergadering haar zegen over deze onderhandelingen. Dat wil zeggen dat 9 landen zich bedachten en alsnog deelnamen aan de onderhandelingen. Het signaal dat deze landen geven door deel te nemen is zeer positief.

België nam uiteindelijk niet deel aan de onderhandelingen. Voor België primeerde de NAVO solidariteit boven de deelname aan deze onderhandelingen. Onze Noorderburen Nederland namen wel deel aan deze onderhandelingen. Desondanks hun lidmaatschap bij de NAVO. Reden voor hun deelname was de enorme druk van het parlement en de bevolking op de Nederlandse regering.

Hiermee trekt België aan hetzelfde zeel als Amerika. Nikki Haley, ambassadeur voor de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties gaf een persconferentie bij de aanvang van de onderhandelingen. Als dochter en moeder wil ze niets liever dan een wereld zonder kernwapens voor haar familie laat ze ons weten tijdens de persconferentie. Maar volgens haar moeten we realistisch zijn. “we kunnen niet maken dat nucleaire wapens in handen blijven van de slechteriken en wij, die het goede doen en vrede behouden, er geen hebben”. Alsdus Nikki Haley, dochter en moeder.

In de eerste week van de onderhandelingen kwamen vooral de grote lijnen aan bod waaruit het verbod zou moeten bestaan. De 132 deelnemende landen spraken zich uit over hoe het verbod er zou moeten uitzien. Enkele overlevenden van Hiroshima en Nagasaki alsook overlevenden van nucleaire testen kwamen getuigen in deze week.

Wat kwam er nu eigenlijk uit de bus?

Uit de onderhandelingen tot nu toe blijkt dat de humanitaire gevolgen bij het (accidenteel) gebruik van kernwapens primeren om dit verbod erdoor te krijgen.

Het verbod dat zou ontstaan uit dit verdrag moet ook als juridisch instrument dienen om het Non-proliferatieverdrag (NPT) te ondersteunen. Het NPT bestaat in 2018 een halve eeuw. Hoog tijd dus dat een verbod op kernwapens het NPT een extra duwtje in de rug geeft. Het NPT kan deze steun dan ook enorm goed gebruiken. Voorlopig steunt het verdrag op 3 pijlers. Namelijk de nonproliferatie van kernwapens. Met andere woorden mogen landen geen kernwapens opstellen in andere landen. Tevens moet men het bestaande kernwapenarsenaal ontmantelen en mag men kernenergie enkel gebruiken voor civiele doeleinden. Lacune aan dit verdrag is dat er een verbod ontbreekt op kernwapens. Net daarom zijn deze onderhandelingen cruciaal om het NPT te vervolledigen en efficiënter te maken.

Volgens de voorzitster van de onderhandelingen Elayne Whyte Gómez (vertegenwoordigster voor Costa Rica) hing er een dan ook “zéér positieve en constructieve sfeer” tijdens de onderhandelingen.

Wat doen wij hier in België?

Ondertussen zijn we met de Belgische coalitie tegen kernwapens (waar Vrede samen met Agir Pour La Paix, CNAPD, Links Ecologisch Forum en Pax Christi Vlaanderen deel van uit maakt)  volop bezig om de Belgische regering het belang van dit verdrag te laten inzien en aan de onderhandelingstafel te krijgen. België kiest tot op heden ervoor om aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan en de onderhandelingen te boycotten.

Bij de start van de onderhandelingen op 27 maart organiseerde de Belgische coalitie tegen kernwapens een lobby tour bij alle Belgische regeringspartijen om te achterhalen waarom België ervoor koos niet deel te nemen aan de onderhandelingen. Waaruit blijkt dat België solidariteit met de NAVO verkiest boven een internationaal kernwapenverbod.

Nochtans gaat deze beslissing regelrecht in tegen de beloftes die de regering maakte in het regeerakkoord. Alsook komt België zijn verplichtingen niet na op vlak van het NPT verdrag.

Ondertussen loopt er ook een mailactie naar de Belgische regering om ze alsnog te overtuigen wél deel te nemen aan de onderhandelingen in de volgende ronde die doorgaat van 15 juni tot 7 juli.

Wij doen dan ook een warme oproep aan iedereen om uw verontwaardiging te uiten en België te overtuigen wel deel te nemen aan de onderhandelingen. Verstuur via deze link uw mail.

Share this Post