Mail Premier Michel

Geachte Eerste Minister Michel,

Geachte vicepremiers,

In 2017 wordt onderhandeld over de creatie van een nieuw juridisch instrument dat kernwapens verbiedt. De onderhandelingen startten op 27 maart 2017 in New York en werden hervat op 15 juni.

Waarom moet België een kernwapenverbod steunen?

 • Er bestaat hiervoor een groot draagvlak in de samenleving zowel in België als wereldwijd. Een overgrote meerderheid van 123 VN-lidstaten steunt dit onderhandelingsproces
 • België voert op die manier haar eigen regeerakkoord uit: “ijveren voor internationale initiatieven met het oog op een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik en/of een buitensporig effect op burgers”
 • België heeft als lid van het Non-Proliferatieverdrag (NPT, artikel 6) de plicht om te goeder trouw te onderhandelen over totale kernontwapening.
 • Kernwapens zijn gevaarlijk. De toenemende internationale spanningen tussen kernwapenstaten en de huidige modernisering van de kernwapenarsenalen vergroten enkel het gevaar van een bewuste of accidentele kernexplosie die desastreuze humanitaire gevolgen zou hebben
 • Ik dring erop aan dat België deelneemt aan de multilaterale onderhandelingen, net zoals ons buurland Nederland zal doen.

  Ik kijk uit naar uw toelichting van de Belgische houding met betrekking tot komende onderhandelingen.

  Met vriendelijke groeten,

  Ik verklaar dat de ingevulde persoonlijke gegevens correct zijn. Ik geef hierbij toestemming aan NoNukes.be om het bericht in mijn naam aan de betreffende ministers te bezorgen. Persoonlijke gegevens worden enkel in het kader van deze campagne bewaard en niet aan derden verstrekt.
  Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail