Landen staan klaar om te onderhandelen over een kernwapenverbod. Wat doet België?

/ september 29, 2016/ Nederlands

Woensdag 28 september 2016 heeft een groep landen een resolutie ingediend in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om in 2017 multilaterale onderhandelingen te starten die moeten leiden tot een verdrag dat kernwapens verbiedt.

De landen die dit initiatief leiden zijn Mexico, Oostenrijk, Ierland, Brazilië, Nigeria en Zuid-Afrika. Terwijl een meerderheid van de landen in de wereld een kernwapenverbod wil steunen, valt er sterke oppositie te verwachten van de kernwapenstaten. Tussen 24 oktober en 2 november 2016 zullen de landen stemmen over deze resolutie.

De resolutie stelt o.a. voor om in 2017 twee onderhandelingsconferenties te organiseren gedurende 20 dagen in New York die moeten uitmonden in een nieuw internationaal verdrag dat kernwapens verbiedt.

“Dit is een historische doorbraak. Een verdrag dat kernwapens verbiedt is van onschatbaar belang omdat het een duidelijke én bindende afwijzing van deze wapens door een meerderheid van de internationale gemeenschap realiseert, zelfs zonder de steun van de kernwapenstaten.” Zo zegt Beatrice Fihn, uitvoerend directeur van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Over de verwachtte weerstand van de kernwapenstaten, de aanloop naar deze resolutie en de belangrijke data voor de stemming vindt u hier meer informatie.

Een Associated Press-bericht over de nakende onderhandelingen vindt u hier.

Belgische houding?

De grote vraag is welke houding België, dat 10 tot 20 Amerikaanse kernwapens huisvest, zal innemen.

Onze regering verklaart bij elke officiële gelegenheid dat het vóór een kernwapenvrije wereld is, schrijft dat ook in haar opeenvolgende regeringsverklaringen, maar als puntje bij paaltje komt steunen onze diplomaten dit internationale initiatief niet. Sterker nog, België stelt dat het de rol van bruggenbouwer wil spelen, maar stemt bij elke gelegenheid tegen nieuwe initiatieven die moeten leiden tot een kernwapenverbod.

De stemming over deze resolutie en de nakende multilaterale onderhandelingen bieden een uitstekende kans voor België om alsnog het proces te steunen, of zullen pijnlijk duidelijk maken dat België tot een internationale minderheid behoort die tegen een kernwapenverbod is.

Geef minister Reynders uw stemadvies! Mail hem nu!

U kan op onze website een mail versturen naar minister Reynders en eisen dat België de resolutie steunt die moet leiden tot multilaterale onderhandelingen over een kernwapenverbod.

Perscontact

ICAN neemt deel aan de het Eerste Comité van de Algemene Vergadering van de VN in New York en is beschikbaar voor commentaar, analyse en informatie over de onderhandelingen over deze resolutie.

• Contact internationaal: Beatrice Fihn, Executive Director of ICAN on beatrice@icanw.org or +41 78 613 04 72 – Twitter: @BeaFihn
• Contact in België: Pieter Teirlinck, Vrede vzw, Pieter@vrede.be
• Een kopie van de resolutie kan u hier vinden

 

Share this Post