De Belgische Coalitie tegen Kernwapens vraagt dat ons land het regeerakkoord respecteert in de VN

/ november 23, 2020/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

PERSBERICHT

Terwijl de regering zich uitspreekt voor nucleaire ontwapening, blijft haar diplomatie bij de VN stemmen tegen resoluties die zich positief uitlaten over het VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens richt zich in een open brief tot Vicepremier Sophie Wilmès om te vragen dat ons land zich in de VN coherenter en constructiever opstelt.

Het is een opmerkelijke primeur voor België en meer in het bijzonder voor een NAVO-lidstaat: het regeerakkoord dat op 30 september 2020 is afgesloten en dat zich positief uitlaat over nucleaire ontwapening, verwijst expliciet naar het Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens (TPNW). De nieuwe regering is vastbesloten te onderzoeken hoe het “Verdrag van de Verenigde Naties inzake het verbod op kernwapens een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening”. Dit historische verdrag treedt in werking op 22 januari 2021, waarna kernwapens illegaal zullen worden volgens het internationaal recht.

Toch stemde de Belgische vertegenwoordiging bij de VN op 3 november – nogmaals – tegen een resolutie (L.6) die de inwerkingtreding van het Verdrag verwelkomt en alle naties oproept om het te ondertekenen. Een tegenstrijdige houding die zowel de geloofwaardigheid van België als die van het regeerakkoord ondermijnt.

Op 7 december (9u) zal de resolutie aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ter stemming worden voorgelegd. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens, vraagt dat België de resolutie goedkeurt en zo de stem vertolkt van de meerderheid van de Belgische bevolking. Bij gebrek aan een positieve Belgische stem, is onthouding op zijn minst een gepast antwoord gezien dit België effectief de mogelijkheid geeft om zonder enig vooroordeel de “nieuwe impuls” van het verdrag na te gaan en zijn partners in Europa en daarbuiten aan te moedigen om zich erbij aan te sluiten.

Het is in die zin dat de Belgische Coalitie tegen Kernwapens aan Mevrouw Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès de open brief stuurt die beschikbaar is op onze website: https://nonukes.be/nl/open-brief-aan-minister-wilmes-en-de-regering/

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens, partner van ICAN, is een platform dat meer dan 50 organisaties samenbrengt, waaronder Pax Christi, Vrede vzw, de CNAPD, Agir pour la paix, de CSC, de FGTB, 11.11.11, Intal, CSO, MCP, LEF, LV, enz. zie www.nonukes.be

Share this Post