Kernwapenstaten verspilden vorig jaar 157.664 dollar per minuut aan hun nucleaire arsenalen

/ juni 13, 2023/ Belgische coalite tegen kernwapens

Het vierde jaarlijkse rapport van de Internationale Campagne voor de Afschaffing van Nucleaire Wapens (ICAN) onthult dat de negen kernwapenstaten in de wereld in 2022 samen 82,9 miljard dollar aan het onderhoud, de modernisering en de uitbreiding van hun nucleaire arsenalen spendeerden. Dat komt neer op 157.664 dollar per minuut! In vergelijking met 2021 gaat het om een verhoging van 2,5 miljard dollar (of bijna 5000 dollar meer per minuut) en het is het derde jaar op rij dat het totaalbedrag uitgegeven aan de wereldwijde kernwapenarsenalen stijgt.

De Verenigde Staten gaf meer uit dan alle andere kernwapenstaten samen: 43,7 miljard dollar. Rusland, die andere grote kernmacht in de wereld, spendeerde 9,6 miljard dollar aan kernwapens, of 22% van het VS-budget, en China 11,7 dollar, of iets meer dan een kwart van het VS-budget.

De kernwapenproducenten wrijven zich in de handen bij de bereidheid van de nucleaire leiders om hun arsenalen te moderniseren en uit te breiden. In 2022 kreeg de private kernwapenindustrie minstens 15,9 miljard dollar aan nieuwe contracten toegewezen. De bedrijven die deze contracten binnenhalen, lobbyen daarvoor volop bij de betrokken regeringen – en dat mag op zich ook wat kosten. In de VS en Frankrijk alleen al investeerden ze in 2022 113 miljoen dollar in lobby-inspanningen.

Ook denktanks profiteerden van deze bedrijfsbelangen. Samen gaven de kernwapenindustrie, de nucleair bewapende regeringen en de regeringen van nucleair geallieerde landen in 2022 tussen de 21 tot 36 miljoen dollar uit om de tien meest prominente nucleaire denktanks in kernwapenstaten te financieren.

De evolutie van stijgende nucleaire budgetten vormt een gevaar voor de hele wereld. Zeker in tijden van verhoogde nucleaire dreiging -waarin het nucleair non-proliferatie- en ontwapeningsregime bovendien sterk onder druk staat- zijn deze uitgaven totaal onverantwoord.

Daarnaast zijn het middelen die hadden kunnen worden ingezet om werkelijke menselijke veiligheid te verzekeren. Met de 82,9 miljard dollar die de kernwapenstaten in 2022 spendeerden aan hun arsenalen, kon 37% van de kosten gedekt worden voor de aanpassing aan de klimaatverandering in ontwikkelingslanden, of konden 16 miljoen huizen voorzien worden van zonne-energie. Met de 157.664 dollar per minuut die kernwapenstaten in 2022 uitgaven aan hun arsenalen, konden 3900 COVID-vaccins bekostigd worden of 20 sociale wooneenheden in de VS.

De internationale gemeenschap ijvert al lang voor een algehele nucleaire ontwapening ten voordele van sociaal-economische en ecologische maatregelen, maar daar hebben de kernwapenstaten duidelijk geen oren naar. Er zijn vandaag nog altijd zo’n 12.500 kernwapens in de wereld. Een kleine 2000 daarvan staan op ‘high alert’, d.w.z. dat ze binnen enkele ogenblikken afgevuurd kunnen worden.

Enkele jaren geleden werd eindelijk een normatief internationaal mechanisme in het leven geroepen dat mondiale nucleaire ontwapening moet helpen verwezenlijken. Op 22 januari 2021 trad het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW) in werking, waardoor deze massavernietigingswapens voortaan illegaal zijn onder internationaal recht. Ondertussen zijn 68 landen partij bij het TPNW – het multilaterale antwoord op het onverantwoorde gedrag van alle kernwapenstaten om vast te houden aan en geld te blijven pompen in hun nucleaire arsenalen.

België moet dringend zijn verantwoordelijkheid nemen en een proactieve rol gaan spelen in het nucleair ontwapeningsregime door zich aan te sluiten bij het TPNW.

Share this Post