Kernwapens zijn illegaal!

/ januari 20, 2021/ #nonukes.be, Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

PERSBERICHT: Kernwapens zijn illegaal!

Op 22 januari treedt het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) in werking. Daarmee worden kernwapens officieel illegaal onder internationaal recht, hierbij vervoegen kernwapens zich eindelijk bij chemische en biologische wapens. Het verdrag verbiedt landen om kernwapens te ontwikkelen, testen, produceren, over te dragen, te bezitten, op te slaan, te gebruiken of te dreigen met het gebruik van kernwapens. Landen zijn ook niet langer toegestaan kernwapens op hun grondgebied te stationeren.

Wereldwijd wordt op 22 januari actie gevoerd om deze historische mijlpaal te vieren, zo ook in België. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens voert actie om het publiek te sensibiliseren en onze regering wakker te schudden:

  • Om 7u30, 22 januari, projecteren we een videoboodschap op de Begijnhofkerk in Brussel om het verdrag onder de aandacht te brengen.
  • Om 12u, verzamelen we voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel) voor een publieksactie.

Het verdrag is het resultaat van een strijd die 75 jaar geleden begon toen twee kernbommen Hiroshima en Nagasaki verwoestten. Gedragen door een grote internationale en intergenerationele beweging werd het Verbodsverdrag in 2017 door 122 landen in de Verenigde Naties aangenomen. Ondertussen ratificeerden 51 landen het verdrag en ondertekenden nog eens 86 landen.

Sinds het begin heeft België de multilaterale processen over het verbod op kernwapens geboycot. “Het verdrag wordt vaak omschreven als ‘het begin van het einde van kernwapens.’ Het is duidelijk, vandaag wordt er geschiedenis geschreven en België staat aan de verkeerde kant.”, stelt Emmelien Lievens van Vrede vzw. In december vorig jaar, stemde België nog tegen een resolutie die het TPNW verwelkomt in de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hiermee gaat de regering niet enkel in tegen hun eigen regeerakkoord, maar ook tegen hun eigen bevolking. Resultaten uit een recente peiling tonen aan dat 77% van onze bevolking wil dat België het Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) ondertekent. Belgen vormen hier geen uitzondering. 89% van de bevolking in Spanje wenst dat hun land toetreedt tot het verdrag, 87% in Italië, 86% in IJsland, en 78% in Nederland en Denemarken.

Uiteraard zal het Verbodsverdrag de inbreuken van België op zijn verplichtingen als partij van het non-proliferatieverdrag (NPV) verder stigmatiseren. België is in strijd met het verdrag door het stationeren van Amerikaanse kernkoppen in Kleine Brogel. Daarmee is België één van de vijf Europese landen die Amerikaanse kernwapens stationeert, naast Duitsland, Italië, Nederland en Turkije. Kernkoppen die vermoedelijk tussen 2022 en 2024 vervangen worden en die door de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen getransporteerd en ingezet kunnen worden.

Het bestaan van het NPV wordt vaak gebruikt om de noodzaak van het TPNW te ondergraven. Het is een argument dat de NAVO graag verkondigt, en België dus ook. De vredesbeweging heeft ook altijd het belang van het NPV benadrukt. Maar we moeten vaststellen dat een halve eeuw na het inwerking treden van het NPV, het een onvoldoende instrument is gebleken om te komen tot algehele kernontwapening. Alle kernwapenstaten hebben of plannen grote investeringsprogramma’s voor de modernisering van hun kernwapenarsenalen. Vandaar dat het TPNW een noodzakelijke en welkome aanvulling en versterking vormt van het bestaande NPV-regime met het oog op de uitvoering van artikel 6.

Kernwapens behoren tot het verleden en hun realiteit blijft potentieel apocalyptisch. De ondertekening van het TPNW en het respecteren van de engagementen van België, is de enige waarborg voor een veilige toekomst: een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens, partner van ICAN, is een platform dat meer dan 50 organisaties samenbrengt, waaronder Pax Christi, Vrede vzw, CNAPD, Agir pour la paix, CSC, FGTB, 11.11.11, Greenpeace, Amnesty, Intal, CSO, MCP, LEF, LV, enz. zie www.nonukes.be

Share this Post