20.01.21 TPNW EIF @Brussels first report

/ januari 23, 2021/ Belgische coalite tegen kernwapens

Op 22 januari 2021 trad het Verdrag inzake het verbod op kernwapens (TPNW) in werking. Kernwapens worden illegaal volgens het internationaal recht. België heeft niet ondertekend of geratificeerd. Erger nog, ze stemt tegen bij de VN, terwijl 77% van de Belgische bevolking voor TPNW is.

Dankzij de steun van de lidorganisatie en ICAN organiseerde de Belgische Coalitie tegen kernwapens – nonukes.be verschillende evenementen in de hoofdstad om de aandacht van de regering, de media en de bevolking op dit historische moment te vestigen. Een grote dank aan alle deelnemers en vooral aan degenen die deze dag mogelijk hebben gemaakt (ook aan Thomas en Jérôme voor de foto’s en aan de vele andere fotografen!)

Vroeg in de ochtend, eerste urban screening

Om 12.00 uur werd er een afspraak gemaakt voor het ministerie van Buitenlandse Zaken,

waar de vlaggen van de ondertekenende landen werden gepresenteerd, sloegen de deelnemers wakker, om eraan te herinneren dat het de hoogste tijd is dat België het Verdrag ondertekent en dat de kernwapens die in Kleine-Brogel zijn opgeslagen, België verlaten, zoals geëist door de grote meerderheid van de bevolking. De sanitaire maatregelen hadden de registratie opgelegd, in principe beperkt tot 100 deelnemers, we waren iets meer dan 115 volgens de politie.

In de vroege namiddag leidde vredesactivisten van “nukefrezone”  een “burgerlijke ongehoorzaamheid” actie, juist  voor het Belgische parlement, in de “neutrale zone” van de hoofdstad.

‘S Avonds, net voordat de televisiemedia de inwerkingtreding van de TPNW en de acties van de coalitie oproepen, werden de urban screenings in de hoofdstad hervat …

Share this Post