ICAN rapport: welke budgetten gaan er wereldwijd naar kernwapens?

/ juni 16, 2022/ Belgische coalite tegen kernwapens

In 2021 spendeerde de wereld meer dan 156.000 dollar per minuut aan kernwapens
14/06/2022 - ICAN

In 2022 verkochten jodiumtabletten uit in apotheken in heel Europa, Google-zoekopdrachten naar ‘nucleaire bunkers’ schoten omhoog, overheden publiceerden ‘Veelgestelde vragen’-rubrieken over kernwapenaanvallen… De Russische invasie van Oekraïne en de expliciete dreigementen om kernwapens in te zetten, wekten angst en bezorgdheid op in Europa en over de hele wereld.

Dit is de oorlog in Europa die volgens voorstanders van de nucleaire afschrikking voorkomen had moeten worden door kernwapens. Deze pure agressie vanwege een nucleair bewapend Rusland tegen een land dat zich in een strategisch partnerschap bevindt met de NAVO zou onmogelijk moeten zijn in een internationale orde die zogenaamd “gestabiliseerd” wordt door nucleaire afschrikking. In werkelijkheid stellen kernwapens Rusland in staat om de normen te breken en het internationaal recht te schenden, inclusief het internationaal humanitair recht, ondanks de overweldigende internationale veroordeling van zijn acties.

Er werd ons gezegd dat de miljarden die geïnvesteerd worden in duizenden massavernietigingswapens met de kracht om de wereld meerdere malen te vernietigen, de prijs was die we moesten betalen voor vrede in Europa. In plaats daarvan gingen deze miljarden naar de reeds goed gevulde portemonnees van de machtigen die winsten slaan uit de productie van massavernietigingswapens.

De gebeurtenissen van 2022 bewijzen dat kernwapens nergens en op geen enkel moment veiligheid garanderen.

 

De gebeurtenissen van 2022 bewijzen dat kernwapens nergens en op geen enkel moment veiligheid garanderen. Wie banden heeft met de nucleaire wapenindustrie beweert misschien dat meer kernwapens in de regio de huidige oorlog had kunnen voorkomen, maar er is geen enkel historisch bewijs om die hypothetische bewering te ondersteunen. Wat we weten is wat we gezien hebben: investeringen in kernwapensystemen hebben niet tot vrede geleid. Ze hebben de vlammen van het conflict alleen maar aangewakkerd en het risico op mondiale vernietiging vergroot.

In 2021 besteedden de negen kernwapenstaten 82,4 miljard dollar aan hun nucleaire arsenalen. Dat is meer dan 156.000 dollar per minuut en betekent een (aan de inflatie aangepaste) stijging van 6,5 miljard dollar in vergelijking met 2020. De kernwapen-producerende industrie ontving 30 miljard dollar aan nieuwe contracten in 2021. Ze spendeerde 117 miljoen dollar aan het lobbyen van regeringen. Daarnaast financierde ze voor 5,5 miljoen tot 10 miljoen dollar aan denktank-onderzoeken en publicaties over kernwapens.

Deze hele cyclus aan uitgaven rond kernwapens heeft de oorlog in Oekraïne niet voorkomen. Dus waar zijn ze dan goed voor? De meeste landen in de wereld hebben er voor gekozen om hun toekomst niet te vergokken aan onmenselijke en illegale wapens. De 61 partijen bij het VN-Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW) en de 86 ondertekenaars ervan, namen een duidelijk standpunt in tegen het gebruik en het dreigen met het gebruik van nucleaire wapens door zich aan te sluiten bij het enige internationale verdrag dat deze activiteiten verbiedt.

Op 21, 22 en 23 juni komen de Staten die partij zijn bij het TPNW en civiel-maatschappelijke organisaties samen in Wenen om de normen tegen nucleaire wapens te handhaven en zich uit te spreken voor internationale vrede en veiligheid. Terwijl een handvol landen en bedrijven ongegeneerd geld blijft pompen in kernwapens, werkt de internationale gemeenschap aan de stigmatisering en de afschaffing van deze tuigen via internationale normen en wetten.

Internationale veiligheidsuitdagingen, van een mondiale pandemie tot een oorlog in Europa, worden niet gehinderd, noch opgelost door de steeds toenemende uitgaven aan nucleaire wapens. Het word tijd om de feiten onder ogen te zien en de stroom aan geld voor de meest destructieve wapens ooit gecreëerd, te stoppen. Het is tijd voor België om zich bij het VN-verbodsverdrag aan te sluiten en op zijn minst als waarnemer deel te nemen aan de eerste conferentie van de partijen bij het Verdrag in Wenen, net zoals Duitsland en Noorwegen.

 

Share this Post