België neemt deel aan historische VN vergadering over kernwapenverbod

/ juni 19, 2022/ Belgische coalite tegen kernwapens

PERSBERICHT: België neemt deel aan historische VN conferentie over kernwapenverbod

Op 21 – 23 juni komen meer dan 100 landen samen in Wenen in het kader van het VN Verbodsverdrag op Kernwapens tijdens de eerste Meeting of States Parties (MSP). Dit zal de eerste gelegenheid zijn voor de internationale gemeenschap om werk te maken van een concreet plan voor een wereld zonder kernwapens sinds de Russische nucleaire dreigementen. Ons land kondigde aan  te zullen deelnemen als waarnemer. De Belgische Coalitie is blij dat de regering het eigen regeerakkoord eindelijk in de praktijk omzet.

Kernwapens staan weer bovenaan de internationale agenda. De Russische inval in Oekraïne en de dreigementen om kernwapens te gebruiken hebben de angst voor een kernoorlog opnieuw aangewakkerd. Dit stelt oude assumpties rond veiligheid en afschrikking in vraag. Binnen dit conflict worden Russische kernwapens niet gebruikt om af te schrikken, maar om te dwingen en te intimideren, en een dekmantel te bieden voor oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten. Het is nu duidelijker dan ooit dat veiligheid onmogelijk is zolang er kernwapens bestaan.

De eerste MSP is een historische gebeurtenis en het perfecte kader om werk te maken van concrete stappen richting nucleaire ontwapening. Tijdens de MSP zijn niet alleen verdragspartijen uitgenodigd. Ook landen die interesse hebben om het verdrag mee op te volgen zijn welkom als waarnemer. België vervoegt nu de club van Europese en NAVO bondgenoten die reeds aankondigden aanwezig te zijn: Duitsland, Finland, Nederland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland nemen deel als waarnemer. Ook Australië kondigde vorige week nog aan te zullen deelnemen.

Terwijl premier De Croo tijdens de Commissie Buitenlandse Betrekkingen op woensdag 15 juni nog aangaf niet van plan te zijn een delegatie te sturen omdat dit NAVO eenheid in gevaar zou brengen, beslist België nu toch te gaan in het kader van een deal rond de verhoging van het defensiebudget tot 2% van het BBP tegen 2035.

Het is positief dat  de regering nu haar eigen regeerakkoord nakomt door een Belgische delegatie naar Wenen af te vaardigen. Enkel zo kan ons land nagaan op welke manier het Verbodsverdrag een positieve impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening. Een eerste stap is gezet, dit is nog maar het begin! 77% van de Belgen vraagt namelijk dat ons land dit verdrag ondertekent (YouGov, november 2020).

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens zal de hele week aanwezig zijn in Wenen en voorziet regelmatig updates via:

Voor meer informatie zie ook het briefingdocument van ICAN.

 

Contact

Merel Selleslach (NL – t.e.m. dinsdag 21 juni): 0494/64.64.70 – merel.selleslach@paxchristi.be
Arthur Sanders (NL – vanaf woensdag 22 juni) : 0474/38.47.79 – arthur@vrede.be

Mathieu Saifi (FR): 0479/31.28.41 –  mathieu.saifi@cnapd.be

52158056908_db0ab27752_o
Share this Post