Geen Belgische export voor Brits kernwapenarsenaal

/ december 8, 2022/ #nonukes.be, Belgische coalite tegen kernwapens, Nederlands, Persbericht

Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept regering op het wettelijk verbod na te leven en geen materiaal te exporteren voor onderhoud Brits kernwapenarsenaal

In de voorbije weken berichtten verschillende media langs Franstalige en Nederlandstalige kant over een discussie binnen de federale regering rond de export van een isostatische pers naar Groot-Brittannië bedoeld voor onderhoud van het Brits kernwapenarsenaal. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de regering op om deze export niet toe te staan, en wel om 2 redenen.

  1. Belgische wet

De federale regering moet voor de uitvoer van nucleair materiaal, zowel voor materiaal voor civiel als voor militair gebruik, een vergunning afgeven. Dit wordt geregeld door de wet houdende de voorwaarden voor export van kernmaterialen en kernuitrustingen, alsmede van technologische gegevens. Volgens deze wet is de overdracht van nucleair materiaal of technologie, behalve voor vreedzame doeleinden, verboden.

Zoals de wet er vandaag voor staat is de uitvoer van de isostatische pers voor het onderhoud van Britse kernwapens dan ook verboden. In 2016 werd zo ook een uitvoer naar de VS tegengehouden omdat er geen zekerheid was dat de materialen niet gebruikt zouden worden voor het Amerikaans kernwapenarsenaal.

  1. Nieuwe kernwapenwedloop

Op vrijdag 26 augustus 2022 liep de tiende toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPV) uit op een flop. We moeten terug gaan tot 2010 voor het laatste uitkomstdocument waar men een akkoord over kon vinden. De Belgische regering ziet het NPV als de hoeksteen van het internationaal nucleaire non-proliferatie en ontwapeningsbeleid. Maar wat als deze hoeksteen steeds verder uitgehold wordt?

Daarnaast staat de nucleaire wapenbeheersing op de helling nadat verschillende bilaterale verdragen tussen de grootste kernwapenmachten, Rusland en de VS, werden opgezegd. De realiteit is dat alle 9 kernwapenstaten zwaar investeren in de modernisering van hun arsenalen en de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Zo ook het VK dat in 2021 aankondigde het maximum aantal kernkoppen in hun arsenaal op te trekken van 180 naar 260, een flagrante schending van de ontwapeningsverplichting onder het Non-Proliferatieverdrag.

België, teken voor kernontwapening

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de regering dan ook op om tot de essentie van de discussie te komen. Het zou ongeoorloofd zij dat we als land onze eigen wetgeving en internationale verplichtingen aan de kant schuiven om een nieuwe kernwapenwedloop te ondersteunen. Daarom roepen we België op om het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens zo snel mogelijk te ondertekenen. Dit is de enige concrete weg richting een wereld zonder kernwapens. Als de regering zich wil inzetten voor nucleaire ontwapening, moet het dat ook aantonen in het beleid dat gevoerd wordt.

Contact:
[FR] Elisabeth Mabil: elisabeth.mabil@cnapd.be – 0498/16.26.37
[NL] Merel Selleslach: merel.selleslach@paxchristi.be – 0494/64.64.70

Share this Post