Duitsland en Noorwegen nemen deel aan de eerste vergadering over het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens. Waar wacht België nog op?

/ december 14, 2021/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

Terwijl de Duitse buren zich constructief opstellen, volhardt België bij monde van minister Sophie Wilmès met een contraproductieve houding.

Na Noorwegen heeft ook Duitsland in zijn regeerakkoord aangekondigd dat het als waarnemer zal deelnemen aan de eerste ‘Meeting of State Parties’ van het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (TPNW) in Wenen (22 – 24 maart 2022). Daarmee is Duitsland het tweede NAVO-lid dat dit aankondigt.

België blijft bij monde van zijn minister van Buitenlandse Zaken het TPNW verwerpen. De Belgische houding is zowel in strijd met de wil van de meerderheid van de bevolking (1) als met het eigen regeerakkoord dat expliciet stelt dat ons land “samen met de Europese NAVO bondgenoten” wil nagaan “hoe het VN Verdrag op het Verbod op Nucleaire Wapens een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening”.

De minister van Buitenlandse Zaken verklaarde onlangs nog dat het TPNW “niet het juiste instrument is voor nucleaire ontwapening”. Op maandag 6 december stemde ons land bovendien – net als vorig jaar – tegen een resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die het nucleaire verbodsverdrag verwelkomt.

De huidige status-quo rond kernontwapening is niet langer te verantwoorden. De minister (en de regering) beweert dat ze vasthoudt aan het Non-Proliferatieverdrag (NPV) dat meer dan een halve eeuw later niet geleid heeft tot nucleaire ontwapening in de wereld. Nochtans is België in overtreding met het NPV door kernwapens op zijn grondgebied te huisvesten en Belgische piloten op te leiden om deze te transporteren en in te zetten. We herinneren eraan dat het TPNW niets anders is dan de implementatie van artikel VI van het NPV, dat vraagt dat er gewerkt wordt aan een verdrag voor algemene en complete nucleaire ontwapening. In 2017 gaven 122 landen hun goedkeuring aan het nucleair verbodsverdrag omdat de kernwapenmachten hun ontwapeningsbeloften in het NPV niet zijn nagekomen.

Het wordt dringend tijd dat de landen die kernwapens van de VS hebben opgesteld (België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije) samenwerken om de terugtrekking ervan te bekomen.

De huidige sociale, gezondheids-, economische en ecologische uitdagingen zijn zo groot dat het totaal onverantwoord is om jaarlijks tientallen miljarden te investeren in de kernwapenarsenalen, zoals in de vervanging van de huidige VS-kernbommen in Europa die voorzien is vanaf volgend jaar. Het is honderd seconden voor middernacht (2).

Op het ogenblik dat de internationale spanningen toenemen, roept de Belgische Coalitie tegen Kernwapens de regering op om het Duitse en Noorse voorbeeld te volgen, zich constructief op te stellen tegenover zowel het TPNW als het NPV en om actief te werken aan de verwijdering van de kernwapens uit België en Europa, zodat de wereld verlost wordt van de nucleaire dreiging.

(1) Peiling van youGov/ICAN
(2) Doomsdayclock

(*) De Belgische Coalitie tegen Kernwapens (www.nonukes.be) verenigt organisaties van het Belgische maatschappelijke middenveld die zich inzetten voor een België en een wereld zonder kernwapens. Leden zijn o.m. ABVV, ACV, Amnesty International, Oxfam, Greenpeace, Beweging.net, CNAPD, Agir pour la Paix, Etopia, intal, Pax Christi Vlaanderen, Vrede, Vredesactie, etc.

Share this Post