De Belgische Coalitie tegen Kernwapens viert 2 jaar Verbodsverdrag op Kernwapens

/ januari 20, 2023/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

Naar aanleiding van de tweede verjaardag van de inwerkingtreding van het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW), voert de Belgische Coalitie tegen Kernwapens actie op maandag 23 januari aan het ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel.

Twee jaar geleden, op 22 januari 2021, trad het TPNW in werking. Kernwapens zijn sindsdien officieel illegaal onder het internationaal recht. De kernwapenstaten en NAVO-lidstaten, waaronder België, sloten zich echter niet aan bij het Verbodsverdrag. Integendeel, alle kernwapenstaten zijn momenteel bezig met de modernisering van hun nucleaire arsenalen.

In deze tijden van hernieuwde nucleaire dreiging wordt de noodzaak om deze massavernietigingswapens aan banden te leggen acuut. Kernwapens vormen niet alleen een enorme bedreiging voor de mens, maar ook voor het milieu. Om deze risico’s te beperken, roept de Belgische Coalitie tegen Kernwapens België op om het eigen regeerakkoord na te komen. Daarin beloofde de regering om het multilaterale non-proliferatie regime te versterken en na te gaan hoe het TPNW hierbij kan helpen.

België nam geen deel aan de onderhandelingen voor een Verbodsverdrag en de regering weigert ondanks de nieuwe belofte om het TPNW te ondertekenen. De VS-kernbommen die in NAVO-verband op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel liggen, zijn daar waarschiijnlijk niet vreemd aan. Deze kernbommen worden binnenkort vervangen door vernieuwde en gemakkelijker inzetbare exemplaren. Het plaatsen en ontwikkelen van nieuwe kernwapens is niet alleen in strijd met het TPNW, maar ook met het Non-proliferatieverdrag waar België wel bij aangesloten is.

Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Belgische bevolking af wil van de VS-kernwapens in Kleine-Brogel en wil dat ons land toetreedt tot het TPNW. Met de actie van 23 januari roept de Belgische Coalitie tegen Kernwapens de federale regering op om een constructieve houding aan te nemen in de nucleaire ontwapening, te beginnen met de dringende ondertekening en ratificering van het TPNW.

Actie

• We vieren het tweejarig bestaan van het TPNW met taart en wijzen de regering erop dat het dringend tijd wordt om zich aan te sluiten bij het Verbodsverdrag. Betrokken politici werden uitgenodigd om mee te komen vieren.

Praktisch: maandag 23 januari om 12u aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, te Brussel (Karmelietenstraat 15).

Share this Post