Brandstof voor vredeswerk

/ december 12, 2020/ Belgische coalite tegen kernwapens

In deze bijzondere periode willen we uw aandacht vestigen op de campagne “nonukes.be”. Campagne die in 2020 begon (die deel uitmaakt van de internationale campagne van ICAN, die de Nobelprijs voor de Vrede ontving, waarvan de Coalitie partner is) en die zijn eerste successen heeft geboekt, die in de pers heeft kunnen vernemen. Uit de recente YouGov opiniepeiling, blijkt dat de positieve mening van Belgen over nucleaire ontwapening en de TPNW in 18 maanden tijd gestegen is van 64% tot 77%!

In deze vreemde tijd en meer in het bijzonder op het gebied van nucleaire ontwapening is goed nieuws niet gebruikelijk, dus het is een genoegen om het volgende te delen:

De dag van 24 oktober 2020 is en blijft een historische datum, want een 50ste land heeft het UNO-Verdrag inzake het verbod op kernwapens (United Nations nuclear weapon ban treaty, afgekort TPNW) ondertekend, zodat het Verdrag in werking kan treden vanaf  22 januari 2021. Kernwapens zullen daarom binnenkort officieel illegaal zijn volgens het internationaal recht!

Dit jaar heeft de coalitie het aantal aangesloten verenigingen verdubbeld en haar aantrekkingskracht heeft de steun gekregen van bijna 70 verenigingen en niet de minste. De web blog is omgevormd tot een echt tweetalige en technisch efficiënte site (aangepast voor pc, smartphone, enz.), die toegang verleent tot een uitgebreide documentatie.

Deze zomer namen de herdenkingen van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki een ongekende omvang aan, België was niet te overtreffen. Omdat ook op nationaal niveau, dankzij het werk van de Coalitie en de aangesloten verenigingen, nucleaire ontwapening en de campagne nonukes.be aan zichtbaarheid winnen, in het veld, in de media en op sociale netwerken.

Zowat 155 steden en gemeenten van ons land hezen vredesvlag op 21 september de internationale dag van de vrede (Vrede en CNAPD). Bij deze gelegenheid stuurden 49 burgemeesters een open brief naar Sophie Wilmès, toenmalige Eerste Minister. Op dezelfde dag werd de open brief van ICAN en 56 voormalige Presidenten of Ministers door de pers gepubliceerd; hierin werd gevraagd dat hun land het TPNW-Verdrag zou ratificeren.

Het nieuw federaal regeerakkoord omvat zelfs een punt over nucleaire ontwapening en wordt het TPNW-Verdrag genoemd, een primeur voor een NAVO-land.

Ondanks de covid-omstandigheden slaagde de Coalitie er ook in om enkele acties op het terrein te organiseren, zoals de eerste Atomic-Flash-Mob of de vormingsdag over kernwapens (Vrede).

De Coalitie is een feitelijke vereniging die geen andere subsidie ​​of andere steun geniet dan die van aangesloten verenigingen. Om deze cruciale campagne in 2021 te kunnen voortzetten en België zijn verbintenissen te laten nakomen, hebben we uw steun nodig.

Belastingvrije giften kunnen wel via een lidorganisatie van de Coalitie gedaan worden: vzw Vrede BE74 8939 4409 5207, met de vermelding “steun”.

Bedankt voor uw steun!

Share this Post