VN start onderhandelingen kernwapenverbod, schizofreen België wil kernwapens behouden

/ oktober 28, 2016/ Nederlands

De Verenigde Naties keurden op donderdag 27 oktober 2016 een historische resolutie goed waardoor in 2017 onderhandelingen gestart worden over een internationaal kernwapenverbod. België stemde tegen deze resolutie. ‘123 landen willen een kernwapenverbod, België niet. De Belgische regering pretendeert een kernwapenvrije wereld te willen, maar maakt in de praktijk duidelijk niet af te willen van kernwapens. Dat is schizofreen. Aan welke kant van de geschiedenis wil België staan?’, stelt de Belgische Coalitie tegen Kernwapens.

123 landen stemden in New York voor de historische VN-resolutie, terwijl slechts 38 landen tegenstemden. Nederland, dat net zoals België Amerikaanse kernwapens op zijn grondgebied heeft liggen en lid is van de NAVO, onthield zich onder sterke parlementaire druk. Kernwapenstaten China, India en Pakistan onthielden zich ook, terwijl verschillende EU-lidstaten (Zweden, Oostenrijk, Ierland en Malta) de resolutie steunden.

Groot draagvlak voor verbod

Ook in België bestaat een groot draagvlak voor een kernwapenverbod, dat door de federale regering genegeerd wordt. De jongerenvoorzitters van de vijf grootste Vlaamse partijen, Amnesty International België, het Rode Kruis België, Greenpeace België en meer dan 250 Belgische artsen riepen de afgelopen weken de regering op zijn steun te geven aan de start van onderhandelingen. Het Europees parlement nam op 27 oktober ook een resolutie aan die EU-lidstaten oproept deel te nemen aan het onderhandelingsproces, met steun van zowat alle Belgische Europarlementsleden (inclusief meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open VLD en MR). Meer dan 1000 Belgen ondertekenden de voorbije week een oproep aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders om zijn verzet tegen een verbodsverdrag te staken.

België wil kernwapens behouden

Een nieuw verbodsverdrag is een noodzakelijke en logische volgende stap richting een kernwapenconventie en een kernwapenvrije wereld. Een verbodsverdrag stigmatiseert kernwapens en verhoogt zo de druk op de kernwapenstaten (die via grootschalige en dure moderniseringsprogramma’s van hun nucleaire arsenalen duidelijk maken niet geïnteresseerd te zijn in ontwapening) om volledig te ontwapenen, en heeft een onmiddellijke en concrete impact op de financiering van kernwapens. Het is geen doel op zich maar een extra drukkingsmiddel en kan dus onderhandeld worden zonder medewerking van de kernwapenstaten.

België streeft al jaren officieel een kernwapenvrije wereld na, maar blokkeert de meest beloftevolle piste die momenteel op tafel ligt om kernwapens volledig te elimineren. Het steunt onvoorwaardelijk de reactionaire lijn van de kernwapenstaten en schoof de zogenaamde “progressieve benadering” naar voren als het alternatief voor een verbodsverdrag. Deze benadering is echter louter een recyclage van oude voorstellen die al meer dan twee decennia op tafel liggen en niet geïmplementeerd worden. ‘België claimt “effectieve” en “realistische” voorstellen te doen, maar stelt enkel zaken voor die al bewezen hebben niet of onvoldoende te werken.
 Het simpelweg herhalen van oude voorstellen is niet progressief of realistisch maar een conservatieve verankering van de status quo’, stelt Willem Staes van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens.

Juiste kant geschiedenis

België moet dringend het roer omgooien en eindelijk zijn verzet tegen onderhandelingen over een kernwapenverbod staken. Ons land moet op constructieve wijze deelnemen aan het onderhandelingsproces in 2017. ‘Een nieuw verbodsverdrag is geen radicale stap, maar een logische volgende bouwsteen naar een kernwapenvrije wereld. Aan België de keuze: volhardt het in zijn nucleaire boosheid, of kiest het er alsnog voor aan de juiste kant van de geschiedenis te staan?’, besluit Pieter Teirlinck van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens.

 

Zie verder: FAQ: Zes vragen en antwoorden over een internationaal verbodsverdrag op kernwapens
Zie ook de brief van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens en Amnesty International België aan minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (verstuurd op 20 oktober 2016)

________________________________________
De Belgische Coalitie tegen Kernwapens is een samenwerkingsverband tussen verschillende Vlaamse en Franstalige vredesorganisaties, waaronder Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, Links-Ecologisch Forum (LEF), Agir pour la Paix en CNAPD. Zie www.nonukes.be.

Share this Post