Noord-Koreaanse crisis: standpunt + interessante links

/ augustus 11, 2017/ Nederlands

De roekeloze dreigementen moeten stoppen!

De roekeloze retoriek afkomstig van zowel de VS als Noord-Korea laat de reeds gevaarlijke crisis in Korea verder escaleren. De wilde dreigementen die beide partijen uiten verergert enkel de reeds zeer explosieve situatie. Als de dreigementen effectief uitgevoerd zouden worden dan kan dit leiden tot de onmiddellijke dood van tientallen miljoenen mensen in beide landen, maar ook voorbij hun landsgrenzen. De dreigementen moeten stoppen!

Ten tijde van een gelijkaardige confrontatie in 1994 tussen beide landen, kozen zij ervoor om onderhandelingen te starten en zij slaagden erin een regeling uit te werken die tegemoetkwam aan de veiligheidsbelangen van beiden, tot dat de VS in 2002 de gesprekken stopzette. Er is een urgente nood om onmiddellijk en onvoorwaardelijk de onderhandelingen verder te zetten om deze gevaarlijke crisis te ontmijnen.

Vorige maand toonden 122 landen een mogelijke weg voorwaarts, binnen het kader van de Verenigde Naties namen zij een verdrag aan dat kernwapens verbiedt. Het verdrag erkent de catastrofale humanitaire consequenties die het gevolg zullen zijn van een atoomoorlog en verbiedt het bezit van kernwapens. De VS, Noord-Korea en alle landen die kernwapens bezitten (Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, China, India, Pakistan en Israël) moeten het onaanvaardbare gevaar erkennen van kernwapens, wat de huidige crisis nogmaals duidelijk illustreert.

De kernwapenstaten moeten begrijpen dat kernwapens hun veiligheid niet vergroten, wel integendeel. Kernwapens betekenen het grootste gevaar voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van zoveel andere mensen. Deze landen moeten een tijdsgebonden, verifieerbare en afdwingbare eliminatie van hun kernwapenarsenalen onderhandelen.

Interessante links:

‘Overcoming nuclear crises’ Richard Falk en David Krieger

North Korea tests ICBM, achtergrondinfo door Nuclear Treath Initiative

Urgent Steps to De-Escalate Nuclear Flashpoints, Nuclear Crisis Group

Share this Post