Parlement moet soeverein beslissen tot kernontwapening zonder inmenging van de VS

/ januari 16, 2020/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

Op donderdag 16 januari stemt de Kamer over een kernwapenresolutie. Wij zijn ontgoocheld dat in de tekst die in de Commissie Buitenlandse Zaken is aangenomen het VN-kernwapenverbod en de verwijdering van de kernwapens op Belgisch grondgebied niet weerhouden zijn. Mail of tweet de parlementairen!

Op donderdag 16 januari stemt de Kamer over een kernwapenresolutie die door de sp.a is ingediend. De belgische coalite tegen kernwapens is ontgoocheld dat in de tekst die de Commissie Buitenlandse Zaken op 9 januari heeft aangenomen twee essentiële voorstellen niet weerhouden zijn: de ondertekening van het Internationaal Verbodsverdrag op Kernwapens en een stappenplan voor de verwijdering van de kernwapens op Belgisch grondgebied.

Het heeft er alle schijn van dat een aantal parlementsleden zich onder druk laat zetten om te verzaken aan het principe van de kernontwapening waartoe ons land zich heeft verbonden met de ondertekening van het Non Proliferatieverdrag (NPT). We zijn in het bijzonder bezorgd over de Amerikaanse inmenging in het Belgische debat over de kernwapens in Kleine Brogel. Het Belgisch parlement moet soeverein en autonoom kunnen beslissen. Het gaat immers om een essentiële veiligheidskwestie waarin de belangen van de bevolking moeten worden verdedigd en niet die van een ander land.

De resolutie komt er tijdens een bijzonder jaar

In augustus zal het 75 jaar geleden zijn dat Hiroshima en Nagasaki vernietigd werden door een atoomaanval, waarbij honderdduizenden slachtoffers vielen.

Dit jaar is het ook 50 jaar geleden dat het Non-Proliferatieverdrag (NPT) is gestemd. Daarin hebben de ondertekenaars zich ertoe geëngageerd om werk te maken van het voorkomen van verspreiden van kernwapens én te werken aan algemene en volledige kernontwapening. Een nieuw VN- verdrag dat de belofte van kernontwapening concreet maakt, ligt nu al twee jaar op tafel ter ondertekening. Het is hoogtijd dat België zijn genomen engagement in daden omzet en het VN-verdrag tekent.

Bovendien stipuleert het NPT (artikel 2) dat niet-kernwapenstaten de transfer noch de directe of indirecte controle over kernwapens mogen verwerven. België is dus al een halve eeuw in strijd met deze bepaling van het NPT gezien het Belgische gevechtsvliegtuigen zijn die verantwoordelijk zijn om de kernbommen in te zetten als daartoe beslist wordt. Daarenboven start de VS binnenkort met de vervanging van de huidige kernbommen door een hoogtechnologischere versie, de B61-12. Het moment is dus aangebroken om ons eindelijk van deze gevaarlijke massavernietigingswapens te ontdoen.

Een keuze tussen de Belgische veiligheidsbelangen of die van de VS

Kernontwapening is noodzakelijk in het belang van de veiligheid van de bevolking. De kernbommen in Kleine Brogel brengen geen veiligheid, maar betekenen een potentieel gevaar. Een incident of ongeluk is nooit uitgesloten en bovendien maken ze van ons land en Kleine Brogel in het bijzonder een potentieel militair doelwit, een ‘sitting duck’ zoals ze in het Engels zeggen. Het gaat om kernwapens die onder het gezag vallen van een president die een roekeloze en impulsieve militaire en buitenlandpolitiek voert. We kunnen er niet langer op vertrouwen dat deze machtige NAVO-bondgenoot ons land niet meesleurt in gevaarlijke nucleaire avonturen.

België heeft samen met o.a. Duitsland en Nederland in het verleden al meermaals het signaal gegeven aan de NAVO dat er moet gepraat worden over de verwijdering van de kernbommen die in verschillende Europese landen staan opgesteld. Er is dringend nood aan een nieuw Europees initiatief. We willen er ook aan herinneren dat de VS zijn kernbommen eerder al onder politieke druk verwijderd heeft uit o.a. Griekenland en Canada. Er zijn dus precedenten zonder dat dit geleid heeft tot zware politieke of economische gevolgen voor de betrokken landen.

Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw en de belgische coalite tegen kernwapens, roepen het parlement op om zijn internationale verantwoordelijkheid te nemen en duidelijk te kiezen voor zowel de geplande verwijdering van de kernbommen in Kleine Brogel, als de ondertekening van het VN-kernwapenverbod.

We vragen de parlementsleden om ondubbelzinnig te kiezen voor de veiligheidsbelangen van de Belgische bevolking en niet langer slaafs de VS te volgen.

Share this Post