NAVO-document stelt zwart op wit aanwezigheid kernwapens in Kleine Brogel

/ juli 23, 2019/ Nederlands

“In NAVO-verband worden ongeveer 150 B61-kernbommen voorwaarts ontplooid in Europa voor gebruik met Amerikaanse en geallieerde dual-use gevechtsvliegtuigen. Deze bommen worden gestockeerd in… Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, …”

In een artikel in de krant De Morgen werd de volledige originele pagina uit het NAVO-document gepubliceerd waar de partij Groen de hand op kon leggen.

“Binnen NAVO-verband stellen de Verenigde Staten ongeveer 150 kernwapens op in Europa, met name B61-gravitatiebommen, die zowel door Amerikaanse als geallieerde vliegtuigen kunnen worden ingezet. Deze bommen zijn opgeslagen in zes Amerikaanse en Europese basissen: Kleine Brogel in België, Büchel in Duitsland, Aviano en Ghedi-Torre in Italië, Volkel in Nederland en Inçirlik in Turkije.”

Het document draagt de titel ‘A new era for nuclear deterrence? Modernisation, arms control, and allied nuclear forces’ en werd gemaakt door de rapprteur van het Defense and Security Committee (DSC) van het NAVO-parlement. Het document dateert van 16 april 2019 en werd besproken tijdens de plenaire sessie van het parlement in de Slowaakse hoofdstad Bratislava.

Niemand die er nog aan twijfelde dat er kernwapens liggen in Klein Brogel, maar geen enkel officieel document stelde dat zwart op wit.

Dat maakte het tot nu toe onmogelijk voor parlementsleden in België om de aanwezigheid van de massavernietigingswapens aan de kaak te stellen. We overtreden met de aanwezigheid van die kerbommen naar geest en letter immers het Non-Proliferativerdrag (NPT), dat stelt dat niet-kernwapenstaten geen kernwapens mogen ontvangen (artikel 2). Het NPT vormt dé hoeksteen voor het Belgische kernwapenbeleid volgens onze Belgische regering

De originele passage in het NAVO-rapport probeert zelfs preventief een antwoord te formuleren op deze netelige kwestie door te stellen dat de kernwapens ‘onder controle blijven van de VS en enkel bruikbaar zijn na presidentiële goedkeuring… nadat hij ze vrijgegeven heeft aan de NAVO.’ Feit blijft dat Belgische piloten trainen om deze wapens af te gooien, dat een heel squadron Belgische F16’s specifiek voor deze taak gereserveerd is en dat de B61-bommen op Belgisch grondgebied gestockeerd worden. Dan wordt toch alles in het werk gesteld om een transfer van kernwapens van de VS aan België te realiseren? Zouden wij dezelfde uitleg aanvaarden als pakweg Rusland in pakweg Cuba Russische kernwapens zou stockeren? 

Kan dit document nu eindelijk eens een normale parlementaire discussie mogelijk maken in een democratische staat? 

Feit is dat het document opnieuw online gezet werd zonder de bewuste passage. Er wordt in de nieuwe versie gesteld dat er gebruik gemaakt werd van ‘publieke bronnen’ om een aantal feiten te staven die in het rapport naar voor geschoven worden. Grappig eigenlijk dat de NAVO-parlementsleden discussiëren over het NAVO-kernwapenbeleid op basis van rapporten van niet-gouvernementele organisaties die tot doel hebben om ‘de mensheid te behoeden voor catastrofale aanvallen met massavernietigingswapens’. In oktober wordt het aangepaste rapport opnieuw bediscussieerd door het NAVO-parlement, wij hopen dat de alerte Belgische parlementsleden vragen zullen stellen en dat dit aanleiding kan geven tot een discussie in ons eigen parlement waarbij de ‘neither deny nor confirm’ eindelijk achterwege kan blijven. Mag het Belgische publiek een open discussie voeren over de komst van nieuwe kernbommen naar ons land de komende jaren?

De discussie over kernwapens is hoogdringend.

Mogen we er nogmaals op wijzen dat het hele nucelaire non-proliferatierregime bijna op apegapen ligt? Het INF-verdrag (Intermediate Nuclear Forces) tussen de VS en Rusland werd eenzijdig opgezegd door de VS, het nucleair akkoord tussen VS, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, China, Rusland en Iran werd eenzijdig opgezegd door de VS. Het New-START verdrag tussen de VS en Rusland dat de hoeveelheid strategische kernwapens beperkt en controleert loopt in 2021 af. In het voorjaar van 2020 is er een vijfjaarlijkse herzieningsconferentie van het NPT maar er werd geen enkele vooruitgang geboekt op het aspect kernontwapening de voorbije vijf jaren, tot grote frustratie van zowat alle niet-kernwapenstaten. Nochtans ligt er een zeer concreet voorstel op tafel dat beloond werd met de Nobelprijs voor de Vrede: een ondubbelzinnig VN-kernwapenverbod dat onze Belgische regering helaas weigert te ondertekenen.

Enerzijds investeert de Belgische regering dus actief miljarden euro’s in nieuwe dual-capable gevechtsvliegtuigen o.a. voor de nucleaire taak binnen de NAVO, anderzijds weigert de Belgische regering om echte multilateriale onderhandelingen te ondersteunen. De Belgische regering legt al zijn eieren dus in het NAVO-mandje en maakt zich afhankelijk van de luimen van een Amerikaanse president en z’n administratie die openlijk lak hebben aan het internationaal recht en resoluut kiezen voor confrontatiepolitiek. Dat kan toch niet de belangen dienen van een klein land als het onze? Kleine landen hebben net baat bij multilateralisme, internationale afspraken en goed nabuurschap.

Standpunten van de Vlaamse partijen inzake kernontwapening

Hier vindt u nog eens de videosamenvatting van de standpunten van de Vlaamse politieke partijen over de kwestie kernwapens eind april 2019.

Share this Post