Historisch verbodsverdrag kernwapens is een feit!

/ augustus 4, 2017/ Nederlands

Op 7 juli 2017 aanvaardden de VN in New York een internationaal verdrag dat kernwapens verbiedt. 72 jaar nadat de wereld tot tweemaal toe getuige was van de immense destructie die dit massavernietigingswapen aanricht, is er nu een begin gemaakt aan de uitbanning ervan.

122 van de 130 staten die deelnamen aan de onderhandelingen in New York (van 15 juni tot 7 juli 2017) stemden voor het verdrag. Er was 1 onthouding (Singapore) en 1 tegenstem (Nederland). Bekijk het resultaat van de stemming.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens en de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) verwelkomen deze historische mijlpaal om een kernwapenvrije wereld dichterbij te brengen. Ze roepen België op om het nieuwe verbodsverdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen.

Het nieuwe verdrag verbiedt het gebruik, het dreigen met gebruik, de ontwikkeling, het testen, de aanmaak, de verwerving, het bezit, de opslag en transfer van kernwapens. Daarnaast wordt ook eender welke vorm van assistentie bij kernwapenactiviteiten verboden, net als het stationeren van kernwapens. Het verdrag is behoorlijk flexibel: landen die andermans kernwapens stationeren, zoals België, kunnen al toetreden tot het verdrag als ze beloven de kernwapens van hun grondgebied te verwijderen tegen een afgesproken deadline.

Juiste kant geschiedenis

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens en de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) juichen het nieuwe verdrag toe en roepen België op om hier gevolg aan te geven. ‘Dit verbodsverdrag stelt de keuze voor de federale regering op scherp. Houden we mee de nucleaire status quo in stand en negeren we het internationale recht, of verwijdert België eindelijk de Amerikaanse kernwapens uit Kleine Brogel en tonen we opnieuw leiderschap in humanitaire ontwapening?, stelt Willem Staes (Pax Christi Vlaanderen/Belgische Coalitie tegen Kernwapens) zich de vraag.

Geen revolutionaire stap

Een verbodsverdrag staat niet gelijk aan onmiddellijke en volledige ontwapening, maar is een deeltjesversneller richting kernwapenvrije wereld. Het is een logische volgende stap in een geleidelijk proces dat leidt tot volledige nucleaire ontwapening. Een nieuw verbodsverdrag verhoogt de druk op de kernwapenstaten – die allemaal grootschalige en dure moderniseringen van hun nucleaire arsenalen plannen – om volledig te ontwapenen.

Een nieuw verbodsverdrag is ook essentieel om een sluipende uitholling van het Non-proliferatieverdrag (NPV) en een nieuwe nucleaire wapenwedloop te vermijden. Steeds meer landen raken immers in toenemende mate gefrustreerd over het gebrek aan ontwapening van de vijf officiële kernwapenstaten onder het NPV. Doordat een nieuw verbodsverdrag de druk verhoogt op de kernwapenstaten om te ontwapenen, verhindert het dat niet-kernwapenstaten zich niet langer iets aantrekken van hun belofte om geen kernwapens te verwerven.

België kernwapenvrij

België nam, onder zware druk van de Verenigde Staten, niet deel aan deze historische VN-onderhandelingen. Nu het nieuwe verdrag een feit is, kan België echter niet langer het internationaal recht naast zich neerleggen. De federale regering moet onmiddellijk gesprekken opstarten met de Verenigde Staten over de verwijdering van de B61-kernwapens uit Kleine Brogel. Het hoeft de uitkomst van deze besprekingen wel niet af te wachten om toe te treden tot het nieuwe verdrag. Toetreding tot het verdrag vereist enkel dat België een tijdsgebonden plan indient om de kernwapens uit Kleine Brogel te verwijderen.

72 jaar na de inzet van kernwapens in Hiroshima en Nagasaki moet de Belgische regering komaf maken met de aanwezigheid van deze illegale massavernietigingswapens. ‘Ons land pretendeert te streven naar een kernwapenvrije wereld, maar wil gemoderniseerde Amerikaanse kernwapens blijven huisvesten in Kleine Brogel en nieuwe Belgische gevechtsvliegtuigen uitrusten met kernwapens. België  moet zich dringend bezinnen: wil ze eigenlijk wel af van kernwapens?’, besluit Pieter Teirlinck van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens/Vrede vzw.

Meer weten over de onderhandelingen en het verdrag?

Lees de MO*-blogs van Willem Staes die de onderhandelingen in New York opvolgde:
Blog 1: hoe diplomaten zich uit een kernwapenverbod proberen te praten
Blog 2: de laatste rechte lijn naar een kernwapenverbod
Blog 3: lobbyen voor een kernwapenverdrag
Blog 4: Nucleaire Gollums in Brussel
Blog 5: Quo vadis, nucleaire NAVO?

Lees ook:

Finale ontwerptekst voor het verbodsverdrag (in het Engels)
Noord-Korea niet meer alleen in verdomhoekje, opiniebijdrage van prof. Tom Sauer in De Standaard, 7 juli 2017
Het is nu of nooit voor de verwijdering van kernwapens uit Kleine Brogel, opiniebijdrage van prof. Tom Sauer, Willem Staes en Ludo De Brabander in De Morgen, 7 juli 2017
België miste haar afspraak met de geschiedenis, opiniestuk van Ludo De Brabander op knack.be
Amerikaanse en Europese bisschoppen roepen op tot wereldwijd verbod op kernwapens
Persbericht van ICAN (international campaign to abolish nuclear weapons)

 

 

 

Share this Post