Een meerderheid Millenials gelooft in de mogelijkheid van een catastrofale oorlog en vindt dat er grenzen nodig zijn

/ april 3, 2020/ #nonukes.be, Belgische coalite tegen kernwapens

Dit is een vertaling – en de illustratie – van een artikel dat op 16 januari 2020 gepubliceerd werd door het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC).

Het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) vroeg 16.000 Millennials in 16 landen naar hun mening over oorlog in een nieuwe enquête die gepubliceerd werd in januari 2020. Uit de enquête blijkt dat een meerderheid van de Millenials de mogelijkheid van een catastrofale oorlog als reëel beschouwt. Er moeten dan ook grenzen gesteld worden, vinden ze.

Genève (ICRC) – Uit de bevraging van het ICRC blijkt dat het voor de meeste Millenials meer dan waarschijnlijk is dat er in het komende decennium een kernaanval zal plaatsvinden.

In een recent onderzoek van het ICRC werden de opvattingen van Millennials over conflicten, de toekomst van oorlogsvoering en de waarden die ten grondslag liggen aan het internationaal humanitair recht, zoals het gebruik van martelingen tegen vijandelijke strijders, onderzocht. In totaal namen 16.000 Millenials verspreid over 16 verschillende landen, waarvan ruwweg de helft zich in conflictgebied bevindt, deel aan de bevraging.

De resultaten geven aan dat deze jongeren bezorgd zijn over de toekomst en dat de toegenomen wereldwijde spanningen deze angsten waarschijnlijk nog zullen verergeren.

Een groot deel van de respondenten, 47 procent, denkt dat het meer dan waarschijnlijk is dat er in de loop van hun leven een derde wereldoorlog zal uitbreken. En hoewel 84 procent gelooft dat het gebruik van kernwapens nooit aanvaardbaar is, gelooft 54 procent dat het erg waarschijnlijk is dat er een nucleaire aanval zou plaatsvinden in het komende decennium.

Dit voorgevoel van de Millenials kan een weerspiegeling zijn van de toenemende polarisatie en ontmenselijkende retoriek,” reageert ICRC-voorzitter Peter Maurer. “Als Millenials gelijk hebben over een derde wereldoorlog, zal het lijden in verschillende landen en regio’s immens zijn. Het is een herinnering aan hoe cruciaal het is dat het oorlogsrecht dat de mensheid beschermt, wordt gevolgd, nu en in de toekomst“.

Bemoedigend is wel dat 74 procent van de Millenials gelooft dat oorlogen te vermijden zijn, en bijna hetzelfde aantal (75 procent) denkt dat er beperkingen moeten worden opgelegd aan de manier waarop oorlogen worden gevoerd.

Uit het onderzoek komen echter enkele verontrustende tendensen naar voren die wijzen op een gebrek aan respect voor de fundamentele menselijke waarden die in het internationale recht zijn verankerd: 37 procent is van mening dat foltering onder bepaalde omstandigheden aanvaardbaar is – zelfs nadat het VN-verdrag dat foltering verbiedt aan hen is uitgelegd; en 15 procent is van mening dat commandanten alles moeten doen wat nodig is om te winnen, ongeacht het aantal burgerslachtoffers.

Eén ding blijkt duidelijk uit het onderzoek: een oorlogservaring zorgt ervoor dat mensen oorlog haten. In Syrië vond 98 procent dat het onder geen enkel beding acceptabel is om kernwapens te gebruiken; 96 procent vond dan weer dat het gebruik van chemische wapens op geen enkele manier gerechtvaardigd kan worden; 96 procent zegt hetzelfde over biologische wapens; en 85 procent gelooft dat gevangen genomen vijandelijke strijders recht hebben om contact te kunnen opnemen met hun familieleden. Deze vier antwoorden waren de hoogste scores van de 16 landen in de enquête.

Als je je vrienden en familie ziet lijden onder de verschrikkingen van oorlog, wil je absoluut niets te maken hebben met zulke wapens. De antwoorden van de Millenials in Syrië, Oekraïne en Afghanistan bevestigen voor ons een voor de hand liggend feit: de ervaring van de oorlog maakt dat je oorlog haat“, zei Maurer.

Mensen in door conflict getroffen landen geloven eerder dat er in de toekomst minder of geen oorlogen zullen zijn, in vergelijking met respondenten uit landen in vrede (46 procent vs. 30 procent). De reacties uit conflictgebieden waren ook heel erg hoopgevend: 69 procent van de Oekraïense respondenten denkt dat de oorlog in hun land in de komende vijf jaar waarschijnlijk zal eindigen.

Kernwapens: Het onderzoek stelde een zekere dubbelzinnigheid vast rond het thema kernwapens. Minstens twee derde van de respondenten uit alle 16 landen zei dat het gebruik van kernwapens “nooit aanvaardbaar is“, maar een meerderheid – 54 procent – gelooft ook dat er in het komende decennium een kernaanval zal plaatsvinden. De meeste respondenten (54 procent) vinden dat kernwapens verboden moeten worden.

In Syrië zegt 98 procent dat het gebruik van kernwapens nooit aanvaardbaar is, gevolgd door Colombia (93 procent), Oekraïne (92 procent) en Zwitserland (92 procent). Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich de antwoorden van Nigeria (68 procent) en de VS (73 procent).

In totaal waren vier van de vijf respondenten van mening dat het bestaan van kernwapens een bedreiging vormt voor de mensheid; 64 procent van de respondenten vond dan weer dat staten met kernwapens deze zouden moeten elimineren.

Millennials’ grootste zorg: Ondanks de vrees van Millenials voor een toekomstige kernaanval, waren kernwapens voor hen het minst prioritair van de twaalf kwesties waarover ze bevraagd werden. De respondenten maakten zich met 54 procent het meeste zorgen over corruptie; werkloosheid was de volgende met 52 procent; daarop volgden toenemende armoede en terrorisme met 47 procent; en vervolgens oorlog en gewapende conflicten met 45 procent. Kernwapens werden pas als laatste genoemd met 24 procent.

Toekomst van gewapend conflict: Over de kwestie van toekomstige conflicten denkt 36 procent van de respondenten dat autonome drones en robots – die niet door mensen worden gecontroleerd – het aantal burgerslachtoffers in oorlogen en gewapende conflicten zullen doen toenemen; 32 procent gelooft dat het aantal burgerslachtoffers daardoor net zou dalen en 24 procent denkt dat dit geen effect zou hebben.

Burgerslachtoffers: 78 procent van de respondenten vond dat strijders zoveel mogelijk burgerslachtoffers moeten vermijden. Dit aantal lag hoger in landen zonder oorlog dan in landen waar momenteel conflict heerst (83 procent vs. 73 procent).

Geestelijke gezondheid: Over het algemeen is 73 procent van mening dat het aanpakken van de geestelijke gezondheidsbehoeften van slachtoffers van conflicten net zo belangrijk is als het verzekeren van voedsel, water en onderdak. De hoogste respons kwam uit Syrië met 87 procent; de laagste kwam uit Israël met 60 procent.

Marteling: 55 procent vindt dat het martelen van een vijandelijke strijder nooit aanvaardbaar is; de hoogste respons kwam uit Syrië en Colombia, beide met 71 procent; de laagste respons kwam uit Israël met 23 procent en Nigeria met 29 procent.

Conventies van Genève: 75 procent vindt dat 70 jaar na het ontstaan van de Geneefse Conventies er nog steeds behoefte is om beperkingen op te leggen aan de manier van oorlogsvoering. In totaal heeft 54 procent van de respondenten al eens gehoord van de Conventies van Genève, met de hoogste aantallen in Syrië (81 procent), Rusland en Oekraïne (beide 76 procent), Frankrijk (75 procent) en Zwitserland (74 procent).

Methodologie: Het onderzoek ‘Millennials on War’ is in opdracht van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) uitgevoerd door Ipsos, dat het onderzoek tussen 1 juni en 7 oktober 2019 uitvoerde volgens een gemengde methode. Er zijn 16.288 interviews afgenomen onder volwassenen van 20 tot 35 jaar verspreid over 16 verschillende locaties: Afghanistan, Colombia, Frankrijk, Indonesië, Israël, Maleisië, Mexico, Nigeria, de bezette Palestijnse gebieden, Rusland, Zuid-Afrika, Syrië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Er werden quota’s vastgesteld op basis van leeftijd, geslacht, regio en type nederzetting. Aan de hand van deze variabelen zorgde de steekproef ervoor dat in de verschillende landen de bevolkingsgroep van de Millenials zo goed mogelijk weerspiegeld werd.

Meer gegevens over de enquête zijn beschikbaar op: www.icrc.org/millennialsonwar.

Original English text here : https://www.icrc.org/en/document/majority-millennials-see-catastrophic-war-real-possibility

DOWNLOAD HET RAPPORT (ENGELS) HIER

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met (ICRC):

Anita Dullard (Engels), adullard@icrc.org of +41 795 741 554

Juliette Ebele (Frans, Engels), jebele@icrc.org of +41 22 730 32 06

Jason Straziuso (Engels), jstraziuso@icrc.org of +41 79 949 3512

Share this Post