Wereldwijde uitgaven kernwapens toegenomen in 2019

/ mei 19, 2020/ #nonukes.be, Belgische coalite tegen kernwapens

Nieuw rapport bevestigt: investeringen in kernwapens opnieuw toegenomen in 2019

Uit een nieuw rapport dat gepubliceerd werd door de internationale campagne tegen kernwapens (ICAN) blijkt dat kernwapenstaten in 2019 opnieuw meer uitgaven aan het onderhoud en de ontwikkeling van nieuwe kernwapens.

$72,9 miljard

Dat is hoeveel 9 kernwapenstaten uitgaven in 2019 aan de meer dan 13.000 kernwapens die nog aanwezig zijn op deze aardbol. Dat komt overeen met $138.699 per minuut! In lijn met de toenemende wereldwijde militaire uitgaven in 2019, stegen ook de uitgaven in kernwapens met $7 miljard in vergelijking met het voorgaande jaar. Het ICAN rapport waaruit dit blijkt maakt een eerste schatting in bijna tien jaar en het resultaat mag gerust choquerend genoemd worden.

Een overzicht:

  • De Verenigde Staten gaven $35,4 miljard uit, oftewel $67.352 per minuut.
  • China gaf $10,4 miljard uit, oftewel $19.786 per minuut.
  • Het Verenigd Koninkrijk gaf $8,9 miljard uit, oftewel $16.933 per minuut.
  • Rusland gaf $8,5 miljard uit, oftewel $16.172 per minuut.
  • Frankrijk gaf $4,8 miljard uit, oftewel $9.132 per minuut.
  • India gaf $2,3 miljard uit, oftewel $4.376 per minuut.
  • Israël gaf $1 miljard uit, oftewel $1.903 per minuut.
  • Pakistan gaf $1 miljard uit, oftewel $1.903 per minuut.
  • Noord-Korea gaf $0,6 miljard uit, oftewel $1.180 per minuut.

De schatting werd gemaakt op basis van beschikbare data over het onderhoud en de ontwikkeling van nieuwe kernwapens. Door gebrek aan informatie en transparantie werden kosten voor de schadeloosstelling van de slachtoffers van gebruik (Hiroshima en Nagasaki) en het testen van kernwapens, alsook de kosten voor de sanering van de besmette omgeving (testlocaties) niet opgenomen. Bovendien mogen we niet vergeten dat kernwapens een grote extra maatschappelijke kost vormen voor de bescherming van onze gezondheid en milieu. De werkelijke kosten lopen mogelijks dus nog veel hoger op dan in dit rapport werd berekend. Bovendien hebben verschillende kernwapenstaten al aangekondigd dat hun nucleair budget in de komende jaren drastisch zal toenemen.

Met de toegenomen internationale spanningen, het hernieuwde belang van kernwapens in veiligheidsstrategieën, het afzeggen van bilaterale nucleaire akkoorden, en de manke uitvoering van eerder gemaakte NPV beloften, is het dringend tijd dat staten hun verantwoordelijkheid nemen. Een fractie van dit budget zou al volstaan om miljarden mensen te voorzien van een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Ziektes en virussen zijn misschien niet te voorkomen, maar een nucleaire catastrofe is dat wel. Genoeg is genoeg! Tijd om deze onnodige uitgaven in te zetten voor zaken die de mens ten goede komen, zoals onderwijs, sociale gelijkheid, ontwapening en de bestrijding van klimaatverandering.

Lees het rapport (in het Engels) hier

Share this Post