Tegen oorlog en dreigementen om nucleair arsenaal te gebruiken

/ februari 28, 2022/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens veroordeelt het besluit van Rusland om zijn kernwapenarsenaal in staat van paraatheid te brengen en de dreiging van de president om het te gebruiken. De Coalitie roept alle kernwapenstaten op hun arsenalen af te bouwen en de dreigementen te stoppen.

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in Oekraïne, de terugtrekking van Rusland en onderhandelingen die leiden tot een vreedzame oplossing, en roept België opnieuw op om het Verdrag inzake het verbod op kernwapens te ondertekenen.

De oorlog in Oekraïne toont aan dat de gevaren van kernwapens nooit ver van ons bed waren. Kernwapens in staat van paraatheid brengen in tijden van oorlog en conflict wakkert verdere escalatie alleen maar aan. Een ongeluk is dan snel gebeurd. Het helpt niet dat de Franse Minister Le Drian Putin eraan herinnerde dat ook de NAVO kernwapens heeft. De grootste kernwapenmachten de VS en Rusland staan opnieuw oog in oog. Het is hoog tijd voor de-escalatie en een nieuw nucleair ontwapeniningsproces.

Wat nu gebeurt in Oekraïne toont duidelijk aan dat de zogenaamde afschrikking met kernwapens de vrede niet waarborgt, maar net gebruikt wordt om de invasie van Oekraïne en de oorlog te laten voortduren met steeds erger gevolgen

In de week voor de aanval van Oekraïne hield Rusland een nucleaire oefening, net zoals de NAVO dat afgelopen oktober deed en sinds haar oprichting elk jaar doet. Ook deze oefeningen vormen een impliciete dreiging om kernwapens te gebruiken en maken de inzet van dergelijke wapens steeds waarschijnlijker. Laat ons niet vergeten dat het hier gaat om massavernietigingswapens die miljoenen mensenlevens en ons klimaat bedreigen.Deze dreiging wordt nog verergerd door de modernisering van de B61 kernbommen uit de VS die opgesteld staan in België en Europa. Hierdoor wordt het gebruik ervan meer flexibel en dus meer haalbaar. Hetzelfde geldt voor de nieuwe hypersonische wapens van Rusland die mogelijks nucleair kunnen worden. Noch Rusland, noch de kernmachten van de NAVO hanteren een No First Use policy. Het feit dat het nog niet tot een confrontatie van kernmachten kwam, is louter toeval en geluk. Terwijl veel politici en media nog steeds pleiten voor “afschrikking”, zeggen anderen, zoals de opperbevelhebber van de NAVO-troepenmacht in Europa, dat zij “voorstander zijn van het flexibele gebruik van kernwapens als eerste“.

Elke oorlog is een humanitaire ramp. Een nucleair conflict, zelfs een beperkt conflict, zou ettelijke malen erger zijn. De verwoesting, de dood, de verschrikking en het extreme en onmiddellijke lijden van ontelbare burgers zouden elke medische en humanitaire reactie onmogelijk maken. De gevolgen – radioactief, economisch, politiek – zullen generaties lang schaden.

De financiële middelen die in dienst worden gesteld van deze potentiële catastrofe zijn meer dan ooit noodzakelijk om de enorme huidige uitdagingen op sociaal gebied en wat betreft het milieu het hoofd te bieden.

Het risico op een nucleair conflict staat opnieuw historisch hoog. De enige manier om de humanitaire ramp te vermijden is door nucleaire ontwapening. Daarom keurde een grote meerderheid aan landen het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens goed. Het is het enige verdrag dat het bezit, de productie, het dreigen met en het gebruik van kernwapens verbiedt. Waar wacht België nog op om het te ondertekenen? Meer dan 77% van de Belgische bevolking is voor.

Share this Post