Onderteken de oproep online (formulieren onder de oproep)

Oproep #Nonukes.be : geen (nieuwe) kernwapens in België.

Hoog tijd om kernwapens te verbieden! Ook in België. Dat betekent dat de Amerikaanse B61 kernbommen in Kleine Brogel moeten worden verwijderd en niet vervangen door gemoderniseerde B61-12 kernbommen.

De wereldwijde ecologische, sociale en economische uitdagingen zijn groot. Een nieuwe kernwapenwedloop met een buitensporig hoge kostprijs verergert de problemen alleen maar. Een nucleair opbod verhoogt de kans op het gebruik van kernwapens. De dreiging van een kernoorlog is nu groter dan tijdens de Koude Oorlog.

Lange tijd was nucleaire afschrikking en de daarmee gepaard gaande absurde idee van ‘gegarandeerde wederzijde vernietiging’ de dominante doctrine die een permanente bedreiging vormde voor het voortbestaan van het leven op aarde. Nucleaire afschrikking leek te impliceren dat kernwapens niet zullen worden ingezet. Maar vandaag is de inzet van kernwapens steeds meer mogelijk en acceptabel geworden. De nieuwe militaire doctrines verlagen de drempel voor gebruik van kernwapens, ook bij niet-nucleaire aanvallen. Daartoe worden nieuwe ‘mini’-kernbommen ontwikkeld. Zo worden ook ‘onze’ kernbommen, de B61’s, gemoderniseerd. Deze B61-12 kernbommen zijn bestemd voor de toekomstige nieuwe Belgische gevechtsvliegtuigen, de F35’s.

Het aantal landen met kernwapens is toegenomen, de meeste verdragen die kernwapens beperken zijn opgezegd of lopen binnenkort af. Deze situatie is ongekend ernstig. De kans op gebruik van kernwapens door terroristen verhoogt nog verder het gevaar, in het bijzonder in de ‘gastlanden’ van kernwapens zoals België.

Geen enkel land of internationale organisatie heeft de medische, menselijke of logistieke middelen om adequaat te reageren op de gevolgen van een nucleaire explosie, bewust of accidenteel, gezien de enorme explosiekracht.

Een ‘mini’-kernbom zoals de B61-12 is tot 3 keer het equivalent van de kernbom die Hiroshima vernietigde.i En een enkele Amerikaanse of Russische kernraket kan een explosiekracht tot meer dan 300 keer het equivalent van de bom op Hiroshima vertegenwoordigen!

Chemische en biologische wapens zijn verboden, het wordt tijd om hetzelfde te doen met kernwapens. Massavernietigingswapens kunnen geen onderscheid maken tussen burgers en militairen, en zijn daarom in strijd met het internationaal recht.ii

Ons land kan en moet zoals in de jaren ’80 tijdens de rakettencrisis in Europa, door de mobilisatie van burgers en politici, de hervatting van onderhandelingen aanmoedigen en actief weigeren om mee te doen aan de escalatiepolitiek.

Als de sociale, ecologische en economische uitdagingen niet opgelost worden, kunnen zij de aanleiding vormen voor gewapende conflicten met wereldwijde omvang. Het wordt tijd dat we de kernwapens elimineren voor zij ons vernietigen. Het is geen 5 voor 12, maar 2 voor 12!iii

Wij, de ondertekenaars verenigen ons achter de volgende eisen aan parlement en regering:

 1. Verbied bij wet de ontplooiing van nieuwe kernwapens en in het bijzonder de B61-12
 2. Maak werk van de terugtrekking van de kernwapens die momenteel in Kleine Brogel gestationeerd zijn.
 3. Verbied een nucleaire aanvalscapaciteit voor de huidige en toekomstige gevechtsvliegtuigen.
 4. Onderteken en ratificeer het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt (TPNW).

Onderteken de oproep nonukes.be namens uw vereniging / organisatie en / of persoonlijk:

Belangrijke opmerking: dit is (nog) geen petitie, deze oproep is momenteel gereserveerd voor verenigingen en persoonlijkheden uit de academische, culturele en politieke wereld. Een petitie voor iedereen zal later online worden geplaatst, bedankt voor uw begrip.


  janee


   janee

   Share this Page