Belgische Coalitie tegen kernwapens roept regering op nucleaire oefening niet te laten doorgaan

/ oktober 13, 2022/ Belgische coalite tegen kernwapens, Nederlands, Persbericht

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept de Belgische regering op om de nucleaire NAVO-oefening Steadfast Noon boven ons land te annuleren. In tijdens van hoge nucleaire spanningen met Rusland is het onverantwoord om zulke oefening uit te voeren.

Op 13 oktober bericht de VRT over de jaarlijkse NAVO-oefening Steadfast Noon. Dit is een militaire oefening samen met NAVO-landen Duitsland, Italië en Nederland. Deze landen hebben namelijk net zoals België allemaal kernbommen uit de VS op hun territorium gestationeerd in het kader van de ‘nuclear sharing’ bij de NAVO. De oefening die volgende week zal plaatsvinden is gericht op het trainen van Belgische piloten in het afgooien van kernbommen.

Door de jaarlijkse oefening dit jaar toch te laten doorgaan, stuurt de NAVO een gevaarlijk signaal uit. Na de nucleaire dreigementen vanuit Rusland riskeert deze oefening de escalatie verder op te drijven. Bovendien normaliseert het gebruik en inzet van kernwapens als een middel om oorlog te voeren en te winnen. Dat mag geenszins het geval zijn.

De kernbommen die in ons land gestationeerd liggen en nu dus het onderwerp van de oefening zijn, zijn tactische kernbommen. De gemoderniseerde versie B61-12 die binnenkort toekomen op Kleine-Brogel hebben een vernietigingskracht tussen 0,3 en 50 kt TNT. De bom op Hiroshima was 15 kt TNT groot. Ze doodde 140.000 mensen (met één bom!) en verwoestte de volledige stad. “Kleine” tactische kernbommen zijn dus een illusie. Elke kernbom heeft catastrofale humanitaire gevolgen die generaties lang blijven nazinderen. Door de oefening in ons land te laten doorgaan, wordt België, dat het hoofdkwartier van de NAVO en de Europese instellingen huisvest, nog een groter potentieel doelwit in geval van nucleaire confrontatie.

Deelnemen aan deze oefening betekent bovendien dat België de eigen internationale verplichtingen niet nakomt. Onder het Non-Proliferatie Verdrag kwamen de kernwapenstaten overeen dat ze kernwapens niet zouden “transfereren” of “onder controle stellen van niet-kernwapenstaten”. Dat de gevechtsvliegtuigen van België, Duitsland, Italië en Nederland oefenen om de kernbommen -nadat ze in oorlogstijd door de VS zijn geactiveerd- zelf in te zetten, is duidelijk een schending van het NPV.

De vraag is dan ook niet hoe we een nucleaire confrontatie kunnen winnen, maar eerder hoe we ze zullen voorkomen. Daarvoor roepen we onze regering in de eerste plaats op om de oefening niet te laten doorgaan en werk te maken van de-escalatie. De oefening wel laten doorgaan, gooit enkel olie op het vuur.

Daarnaast kan ons land een positief signaal geven aan de internationale gemeenschap door afstand te doen van de nucleaire taak binnen de NAVO en de bommen uit Kleine-Brogel weg te halen. Dat zou bovendien ook meer stroken met de democratische wens van de Belgische bevolking. Tot slot is het hoog tijd dat België ook het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens steunt. De verdragspartijen namen in juni 2022 een statement aan waarin ““any and all nuclear threats, whether they be explicit or implicit and irrespective of the circumstances” veroordeeld werden.
 
Perscontact:
Ludo De Brabander (NL): ludo@vrede.be of 0473/51.64.62
Elisabeth Mabil (FR): elisabeth.mabil@cnapd.be of 0498/16.26.37

Share this Post