TPNW en België

Concrete impact van de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag op België? De inwerkingtreding van het VN-Verbodsverdrag zorgt er niet alleen voor dat verdragspartijen het moeten implementeren, maar is ook een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van een internationale norm tegen kernwapens. Deze norm kan zoals we in het verleden al zagen bij de verdragen die landmijnen (1997) en clustermunitie (2008) verboden, ook een invloed hebben op het gedrag van staten die … Verder lezen over TPNW en België