Noord-Koreaanse crisis: standpunt / Crise avec la Corée du Nord: Communiqué + interessante links

NL: De roekeloze dreigementen moeten stoppen!

De roekeloze retoriek afkomstig van zowel de VS als Noord-Korea laat de reeds gevaarlijke crisis in Korea verder escaleren. De wilde dreigementen die beide partijen uiten verergert enkel de reeds zeer explosieve situatie. Als de dreigementen effectief uitgevoerd zouden worden dan kan dit leiden tot de onmiddellijke dood van tientallen miljoenen mensen in beide landen, maar ook voorbij hun landsgrenzen. De dreigementen moeten stoppen!

Ten tijde van een gelijkaardige confrontatie in 1994 tussen beide landen, kozen zij ervoor om onderhandelingen te starten en zij slaagden erin een regeling uit te werken die tegemoetkwam aan de veiligheidsbelangen van beiden, tot dat de VS in 2002 de gesprekken stopzette. Er is een urgente nood om onmiddellijk en onvoorwaardelijk de onderhandelingen verder te zetten om deze gevaarlijke crisis te ontmijnen.

Vorige maand toonden 122 landen een mogelijke weg voorwaarts, binnen het kader van de Verenigde Naties namen zij een verdrag aan dat kernwapens verbiedt. Het verdrag erkent de catastrofale humanitaire consequenties die het gevolg zullen zijn van een atoomoorlog en verbiedt het bezit van kernwapens. De VS, Noord-Korea en alle landen die kernwapens bezitten (Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië, China, India, Pakistan en Israël) moeten het onaanvaardbare gevaar erkennen van kernwapens, wat de huidige crisis nogmaals duidelijk illustreert.

De kernwapenstaten moeten begrijpen dat kernwapens hun veiligheid niet vergroten, wel integendeel. Kernwapens betekenen het grootste gevaar voor hun eigen veiligheid en de veiligheid van zoveel andere mensen. Deze landen moeten een tijdsgebonden, verifieerbare en afdwingbare eliminatie van hun kernwapenarsenalen onderhandelen.

 

FR:  Les menaces irresponsables doivent stopper

Les menaces irresponsables proférées tant par les États-Unis que par la Corée du Nord viennent enflammer une situation déjà explosive. Si ces menaces étaient mises à exécution, elles pourraient engendrer la mort de dizaines de millions de personnes dans les deux pays et au-delà. Ils doivent stopper cette escalade !
À la suite d’une confrontation similaire en 1994, les États-Unis et la République démocratique de Corée ont choisi la voix de la négociation et ont réussi à élaborer un accord répondant aux besoins de sécurité des deux pays. Jusqu’à ce que les États-Unis suspendent les discussions en 2002. Il est urgent que ces négociations directes puissent reprendre sans conditions préalables pour désamorcer cette crise extrêmement dangereuse.

Aux Nations Unies, le mois dernier, 122 nations ont tracé la marche à suivre en adoptant le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires. Ce traité reconnaît les conséquences humanitaires catastrophiques qui résulteraient d’une guerre nucléaire et interdit la possession de ces armes. Les États-Unis, la République démocratique de Corée et tous les États dotés d’armes nucléaires doivent reconnaître le danger inacceptable que posent ces armes. Un danger clairement illustré par la crise actuelle.

Les armes nucléaires ne renforcent manifestement en rien la sécurité des États nucléarisés. Elles constituent au contraire, manifestement, le plus grand risque pour leur propre sécurité et la sécurité de tous les peuples de notre planète. Ces États doivent négocier l’élimination vérifiable et balisée dans le temps de leurs arsenaux nucléaires. La sécurité de tous ne peut s’envisager que par l’élimination de l’arme nucléaire.

Interessante links:

‘Overcoming nuclear crises’ Richard Falk en David Krieger

North Korea tests ICBM, achtergrondinfo door Nuclear Treath Initiative

Urgent Steps to De-Escalate Nuclear Flashpoints, Nuclear Crisis Group

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail