WIE ZIJN WE

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens streeft naar een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld. De Coalitie wordt getrokken door de vredesbeweging en werkt samen met partners uit het brede middenveld. Wij eisen van onze Belgische regering dat het Belgische grondgebied kernwapenvrij gemaakt wordt en ook internationaal een trekkersrol speelt in de realisatie van een kernwapenvrije wereld. Het ultieme streefdoel is een ontmanteling van alle kernwapens en het aanvaarden van een internationaal allesomvattend kernwapenverbod. Immers:

  • Kernwapens zijn massavernietigingswapens en maken geen onderscheid tussen militairen en burgers.
  • De gevolgen van een kernexplosie zijn catastrofaal voor de planeet en de mensheid.
  • Dreigen met en gebruik van kernwapens is strijdig met het Internationaal en Humanitair Recht.
  • Kernwapenstaten hebben de plicht te ontwapenen volgens het Non-Proliferatieverdrag, de hoeksteen van het internationale kernwapenregime.
  • Het onderhoud en de modernisering van de wereldwijde kernwapenarsenalen is een miljardenverslindende kost die beter kan gebruikt worden de ecologische en menselijke noden op deze planeet te verlichten.
  • Kernwapens zorgen niet voor meer veiligheid, ze vormen geen oplossing voor de ecologische, sociale, financiële en economische uitdagingen en crisissen van deze tijd

Leden van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens:

ABVV/FGTB, Activisme_be, Agir Pour La Paix, Artsen Voor Vrede, Association culturelle Joseph Jacquemotte, Belgische Coalitie ‘stop uranium wapens’, Beweging.net, MOC, CEPAG, CETRI, CNAPD, Climaxi, Comité belge de soutien au peuple Sahraoui, EDDEP asbl, Etopia, FGTB Wallone, Greenpeace Belgium, Intal, Kairos, Leuvens Vredesbeweging, Links Ecologisch Forum, Masereelfonds, Mouvement Chrétien pour la Paix, Mouvement des jeunes Socialistes, Pax Christi Vlaanderen, Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés, SCI Projets Internationaux, VRAK, Vrede vzw, Vrouwen in het Zwart.

Contact:

Nederlandstalig Secretariaat : Vrede vzw, Dok Noord 4 F bus 203, 9000 GENT

Pieter(at)vrede.be

Share this Page