Het is 90 seconden voor twaalf!

/ februari 12, 2023/ Belgische coalite tegen kernwapens

De Doomsday Clock waarschuwt voor toenemende nucleaire dreiging: het is 90 seconden voor twaalf!  De dreiging van kernwapens is nooit eerder zo groot geweest als nu. Al 75 jaar stellen wetenschappers en experts van de ‘Bulletin of Atomic Scientists’ jaarlijks de Doomsday Clock in. De Doomsday Clock bepaalt symbolisch hoe dicht we staan bij de ondergang van de mensheid. De grootste gevaren zijn kernwapens en de klimaatverandering. Nooit eerder stond

Read More

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens viert 2 jaar Verbodsverdrag op Kernwapens

/ januari 20, 2023/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

Naar aanleiding van de tweede verjaardag van de inwerkingtreding van het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW), voert de Belgische Coalitie tegen Kernwapens actie op maandag 23 januari aan het ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel. Twee jaar geleden, op 22 januari 2021, trad het TPNW in werking. Kernwapens zijn sindsdien officieel illegaal onder het internationaal recht. De kernwapenstaten en NAVO-lidstaten, waaronder België, sloten zich echter niet aan bij

Read More

Conferentie-debat “Het VN Verbodsverdrag op Kernwapens en België”

/ april 5, 2022/ Belgische coalite tegen kernwapens

https://www.youtube.com/watch?v=Zx5kKXE5UUI “Het VN Verbodsverdrag op Kernwapens en België”, Conferentie, 25 april in de Kamer, 14.00 uur, Erasmuszaal, op uitnodiging van de heer Guillaume Defossé. Ontvangst vanaf 13.30 uur* Alle parlementsleden zijn van harte uitgenodigd om dit evenement bij te wonen. Ook het brede publiek is welkom om het debat te volgen in het parlement. Omdat het aantal plekken voor externen beperkt is in het parlement, is het aangewezen om zich

Read More

27-03-22 Europe for peace

/ maart 21, 2022/ Belgische coalite tegen kernwapens

Zondag 27 maart komen we op straat om onze verontwaardiging uit te drukken over de Russische invasie van Oekraïne. We spreken ons uit tegen de gruwel van oorlog. We roepen op tot een staakt-het-vuren en de-escalatie. Stop de oorlog nu! 1. Rusland weg uit Oekraïne2. Solidair met alle vluchtelingen3. Actieve vredesdiplomatie 4. Geen militair opbod5. Een kernwapenvrij Europa6. Investeren in het sociale7. Samen in een veilig Europa8. Eén grote vredesbeweging Meer info

Read More

Tegen oorlog en dreigementen om nucleair arsenaal te gebruiken

/ februari 28, 2022/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens veroordeelt het besluit van Rusland om zijn kernwapenarsenaal in staat van paraatheid te brengen en de dreiging van de president om het te gebruiken. De Coalitie roept alle kernwapenstaten op hun arsenalen af te bouwen en de dreigementen te stoppen. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in Oekraïne, de terugtrekking van Rusland en onderhandelingen die leiden tot

Read More

Persbericht : Een jaar kernwapenverbod. Wanneer neemt België kernontwapening ernstig?

/ januari 20, 2022/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

De Belgische Coalitie tegen Kernwapens bezorgt naar aanleiding van de eerste verjaardag van het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens een politieke nota aan beleidsmakers met concrete stappen om het regeerakkoord in de praktijk om te zetten. Het VN-Verbodsverdrag op Kernwapens (TPNW) trad een jaar geleden, op 22 januari 2021, in werking. Inmiddels hebben 59 staten het geratificeerd. In een ‘Meeting of State Parties’ (MSP) in Wenen eind maart zullen deze staten voor

Read More

Duitsland en Noorwegen nemen deel aan de eerste vergadering over het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens. Waar wacht België nog op?

/ december 14, 2021/ Belgische coalite tegen kernwapens, Persbericht

Terwijl de Duitse buren zich constructief opstellen, volhardt België bij monde van minister Sophie Wilmès met een contraproductieve houding. Na Noorwegen heeft ook Duitsland in zijn regeerakkoord aangekondigd dat het als waarnemer zal deelnemen aan de eerste ‘Meeting of State Parties’ van het Verdrag voor een Verbod op Kernwapens (TPNW) in Wenen (22 – 24 maart 2022). Daarmee is Duitsland het tweede NAVO-lid dat dit aankondigt. België blijft bij monde

Read More