Internationaal onderzoek: ruime meerderheid Europeanen wil Amerikaanse kernwapens weg / une majorité des Européens veulent se débarrasser des armes nucléaires américaines stationnées en Europe

Nieuw internationaal onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), toont aan dat een ruime meerderheid van de Belgische, Nederlandse, Duitse en Italiaanse bevolking een radicaal ander kernwapenbeleid verwacht van hun regeringen. [français ci-dessous]

Aan de vooravond van de eerste verjaardag van het VN-kernwapenverbod (7 juli) en de NAVO-top in Brussel (11-12 juli) organiseerde Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2017 ICAN een representatieve publieksbevraging in België, Nederland, Duitsland en Italië.

Respondenten werden een aantal vragen voorgelegd, waaronder: vindt u dat Amerikaanse kernwapens verwijderd moeten worden van uw grondgebied? Vindt u dat uw regering het VN-kernwapenverbod moet ondertekenen? En vindt u het goed dat financiële instellingen actief in uw land investeren in de kernwapenindustrie?

Uit de bevraging blijkt duidelijk dat de Belgische bevolking een ander kernwapenbeleid wenst:

 

  • 57 % van de Belgische burgers wil de Amerikaanse kernwapens weg uit Kleine Brogel, tegenover 21 % die wil dat ze blijven.
  •  66 % wil dat de Belgische regering het nieuwe VN-kernwapenverbod ondertekent, tegenover 14 % die dit niet wenst.
  •  68 % vindt het niet kunnen dat Belgische banken investeren in de kernwapenindustrie, tegenover 14 % die dit geen probleem vindt.

Regering vs bevolking

De federale regering weigert echter tot vandaag het VN-verbodsverdrag te ondertekenen en België kernwapenvrij te maken. Ze stelt dat dit verdrag onverenigbaar is met NAVO-lidmaatschap, hoewel recent onderzoek van Harvard University aantoont dat ook NAVO-lidstaten het verbodsverdrag kunnen ondertekenen zonder de Alliantie te hoeven verlaten.

In april 2015 namen zowel het federaal als Vlaams parlement bovendien een resolutie aan die de regering verzocht de Amerikaanse kernwapens weg te halen uit Kleine Brogel. Die resolutie blijft tot vandaag dode letter, evenals de uitvoering van het Belgische regeerakkoord van 2014. De uitkomst van deze peiling herinnert de Belgische regering nog eens aan haar eigen belofte om zich te engageren voor “een verdere ontwapening – inbegrepen nucleaire – en voor een verbod op wapensystemen met een willekeurig bereik”, zo stelt Pieter Teirlinck (Vrede vzw).

Militaire en diplomatieke experts zijn het er ook over eens dat de Amerikaanse kernwapens in Europa geen enkel militair nut hebben, terwijl ze handenvol geld kosten en het risico verhogen op nucleaire incidenten, blunders of terroristische incidenten.

‘Deze peiling wijst opnieuw op de enorme kloof tussen wat de Belgische burger wil en wat de Belgische regering doet. Het is hoog tijd voor een radicale ommezwaai in het Belgische kernwapenbeleid. Kernwapens zijn massavernietigingswapens. Stuur ze terug naar afzender en onderteken het VN-kernwapenverbod’, besluit Willem Staes (Pax Christi Vlaanderen) namens de Belgische Coalitie tegen Kernwapens, de Belgische tak van ICAN.

 

Het nieuwe rapport vind je hier

 

Résultat du sondage international: une majorité des Européens veulent se débarrasser des armes nucléaires américaines stationnées en Europe

Une nouvelle enquête internationale, commanditée par la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN), souligne que plus des deux tiers des populations belge, néerlandaise, allemande et italienne attendent de leur gouvernement une politique radicalement différente à propos des armes nucléaires.

À la veille du premier anniversaire du Traité d’interdiction des armes nucléaires des Nations Unies (7 juillet) et du sommet de l’OTAN à Bruxelles (11, 12 juillet), ICAN (Lauréat du Prix Nobel de la paix 2017) a organisé une enquête publique représentative en Belgique, au Pays-Bas, en Allemagne et en Italie. Quatre pays européens qui entreposent des armes nucléaires américaines sur leur territoire.
Les citoyens ont été sondés sur quatre questions: 1. Pensez-vous que les armes nucléaires américaines devraient être retirées de votre territoire? 2. Pensez-vous que votre gouvernement devrait signer le Traité d’interdiction des armes nucléaires de l’ONU ? 3. Trouvez-vous problématique que des institutions financières de votre pays investissent activement dans l’industrie des armes nucléaires?

Le sondage souligne clairement que la population belge veut une politique radicalement différente concernant les armes nucléaires. Ainsi :

  •  57% des citoyens belges veulent que les armes nucléaires soient retirées de Kleine Brogel, contre 21% qui désirent qu’elles restent sur le sol belge.
  • 66% souhaitent que le gouvernement belge signe le nouveau Traité d’interdiction des armes nucléaires, contre 14% qui s’y opposent.
  • 68% des citoyens estiment inapproprié, le fait que des banques belges investissent dans l’industrie des armes nucléaires, contre 14% qui ne pensent pas que ce soit un problème.

Gouvernement vs Population

Pourtant, le gouvernement fédéral refuse de signer le Traité d’interdiction des Nations Unies et de débarrasser la Belgique des armes nucléaires. Il soutient que ce Traité est incompatible avec l’adhésion de la Belgique à l’OTAN, malgré les recherches récentes de l’Université d’Harvard qui démontrent que chaque État membre de l’alliance est tout à fait libre de signer le Traité d’interdiction sans avoir à quitter l’OTAN.

Les experts militaires et diplomatiques s’accordent largement sur le fait que les armes nucléaires américaines stationnées en Europe ne présentent aucun avantage militaire, alors qu’elles coûtent beaucoup d’argent et augmentent le risque d’incidents nucléaires, d’erreurs ou d’attaques. Conscients de ces risques et de cette inutilité, le Parlement fédéral et le Parlement flamand ont adopté, en avril 2015, une Résolution demandant au gouvernement de retirer les armes nucléaires américaines de Kleine Brogel. Cette Résolution est resté lettre morte jusqu’à aujourd’hui.

Cette enquête montre à nouveau le fossé énorme qui subsiste entre les attentes des citoyens belges et l’action du gouvernement. Il est grand temps de changer radicalement la politique belge en matière d’armes nucléaires. Comme le demande clairement la société belge, il faut renvoyer ces armes nucléaires à leur expéditeur et signer le Traité d’interdiction des armes nucléaires des Nations Unies.

 

Le nouveau rapport ici

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail